Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: rakar » 14 lut 2015, 08:29

Za starzy na leczenie?

Coraz częściej pacjenci są pozbawiani możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych ze względu na zbyt zaawansowany wiek, mimo konstytucyjnej zasady równości dostępu do opieki zdrowotnej. Czy jest to zgodne z prawem?

Konstytucja RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), która jest najwyższym aktem prawa w Polsce zapewnia w art. 68 ust. 1 każdemu prawo do ochrony zdrowia. W stosunku do obywateli wprowadza zasadę równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych bez względu na sytuację materialną potrzebującego. Zaznacza jednak, że warunki i zakres jej udzielania określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 – dalej ustawa). Przepisy Konstytucji nakładają również na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej: dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom starszym.

Niestety mimo takich gwarancji nagminnym staje się, że osoby w zaawansowanym wieku słyszą, że danego świadczenia nie otrzymają gdyż są za stare. Czy oznacza to, że ludzi w pewnym wieku zwyczajnie nie opłaca się leczyć? Odmowa dostępu do świadczeń gwarantowanych jest po pierwsze krzywdząca z punktu widzenia ludzkiego. Nikt z nas nie chciałby usłyszeć, że ze względu na wiek nie kwalifikuje się do leczenia. Po drugie nosi znamiona niesprawiedliwości, szczególnie jeśli weźmiemy od uwagę wyżej wymienione przepisy.

Zgodnie z art. 31d ustawy to Minister Zdrowia określa wykazy świadczeń gwarantowanych wraz z:
- poziomem lub sposobem jego finansowania
- warunkami realizacji danego świadczenia.

Realizując powyższe zobowiązanie minister właściwy do spraw zdrowia wydał Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Z dołączonego do tego aktu wykazu dowiadujemy się między innymi, że świadczenie polegające na pobraniu materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego wykonuje się w określonych odstępach czasu u kobiet pomiędzy 25 a 59 rokiem życia. Kobiety powyżej górnej granicy informowane są w wielu przychodniach, że badanie nie zostanie przeprowadzone gdyż nie „mieszczą się w wyznaczonych programowo widełkach”. Czy w takim razie pomimo konstytucyjnej zasady ochrony osoby starsze mogą liczyć tylko na siebie i swoje oszczędności?

Analizując przedstawione zagadnienie dr Mariusz Bidziński, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy zaznacza, że akty prawne dotyczące programów zdrowotnych nie mogą być podstawą do odmowy dokonania badania w ogóle. Zdaniem eksperta zadaniem programów zdrowotnych jest wyselekcjonowanie grupy osób najbardziej zagrożonych danym problemem zdrowotnym, szczególnie ważnym z punktu widzenia ustawodawcy.

- Zakłady opieki zdrowotnej zawierają kontrakt na realizację programu zdrowotnego niejako „dodatkowo”, obok zwykłego kontraktu na świadczenia zdrowotne. Widełki określone w programach dotyczą jedynie możliwości wykonania badania w ramach programu, a nie badania w ogóle – tłumaczy ekspert.

Oznacza to, że osoba, która przekroczyła wiek wskazany w regulacjach programowych nie może skorzystać, że świadczenia w ramach programu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by zostało względem niej wykonane takie samo badanie ale na zasadach ogólnych.

- Jeśli lekarz stwierdzi zaistnienie podstaw do wykonania danego badania – zaznacza rozmówca.

Tłumacząc wątpliwości związane z konstytucyjnością regulacji, mecenas zauważa że na mocy przepisów Konstytucji warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Na potwierdzenie stwierdzenia przytacza orzecznictwo Sądu Najwyższego – wyrok z dn. 16 czerwca 2004r. (syg. akt: III CK 143/03). Zgodnie z którym: „Konstytucja w art. 68 ust. 2 zd. drugie zezwala nie tylko na określanie przez ustawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, lecz również ich zakresu. Już zatem z Konstytucji wynika, że zakres świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, może być określony ustawowo, a możliwość jego limitowania nie jest wykluczona”.

- Wydaje się więc, że ustalenie „widełek” w zakresie możliwości skorzystania z programów zdrowotnych nie jest sprzeczne z zasadą równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, skoro nie wyklucza możliwości skorzystania z danych świadczeń osobom spoza „widełek” w ogóle – podsumowuje.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty mecenas Bidziński wskazał, że władze publiczne nie są zobowiązane i de facto nie muszą zapewnić każdemu wszystkich rodzajów terapii możliwych do zastosowania w danym przypadku.

- Pogląd ten jest zgodny ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, wyrażonym w wyroku z dnia 7 stycznia 2004r. (syg. akt: K14/03, OTK-A 2004, Nr 1, poz. 1), zgodnie z którym "Konstytucja nie zakłada powszechnej dostępności do wszystkich znanych i stosowanych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej świadczeń opieki zdrowotnej”. ("Dziennik Gazeta Prawna")
Źródło: http://esculap.com/news/138323/Za_starzy_na_leczenie
Obrazek Trudno poważnie dyskutować z kimś pozbawionym poczucia humoru
2018 XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" wyróżniony POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ur.1949
III'2007 PSA 8,28;biopsja Gl1+2!?;10/V/2007 limfadenektomia węzły b/z;IX'PSA 0,07;HT VIII-XII;RT XII'07-I'08 7400cGy/37frakcji;cTpN0M0
IV'2008 PSA 0,08; X’ TK ok XII' zastrzyki przeciwzakrzepicowe
I'2009 - XII' PSA 0,35 ng/ml - 0,60 ng/ml
I’2010 MRI ok, zastrzyki przeciwzakrzepicowe do IV’, III’ scyntygrafia & TRUSok, IX’ biopsja spartolona, VII' PSA 0,61;XII' 0,83;
VII'2011 1,03 T'2,33 MRI podejrzenie wznowy VIII’ biopsja- Sclerosis atrophicans prostatae;XI' MRI b/z - obserwować, PSA XI' 1,85;
V'2012 PSA 2,68 T 2,33;VII' 3,37 T'1,23;VII' PET-CT z octanem sugeruje proces nowotworowy; X' PSA 5,40;od X' Apo-Flutam 3x dziennie;po 1 mieś. PSA 1,28; 2 mieś. 1,05; 3 mieś. PSA 0,837;T 2,07
I'2013 zastrzyk Diphereline 11,25 mg na 3 mieś.; IV'2013 PSA 3,14 drugi Dipheriline+ Apo-flutam(zaniechany po 3,5 dniach);IV' w innym lab. PSA po 2 dniach 5,31, po 2 tyg. w swoim lab. PSA 1,92 ng/ml, T 0,19 ng/ml; VI' PET-CT z Choliną rak w obrębie stercza, VII' PSA 9,50 ng/ml, bikalutamid 50 mg * biopsja stercza = ogólnie Gleason 5+4, jeszcze w obrębie torebki (margines 0,2 mm); VIII' PSA 1,30 * T 1,51 bikalutamid 50mg; IX' Zmiana na Eligard PSA 0,85 przed BT IX/X' - 30 Gy=3x10;
I'2014 PSA 0,38 ng/ml {odstawiony bikalutamid}III' PSA 0,86{koniec działania Eligardu} IV' T 0,58 ng/ml*PSA 1,17 ng/ml; VI' T 2,35 & PSA 3,24;VII' T=2,25 & PSA 4,04* VIII' PSA 4,20 T 2,52 PET naciekanie na pęcherz, pęcherzyki nasienne, węzły chłonne| VIII' PSA 4,00 T 2,58 | IX' PSA 4,02 T 1,53 | XI' PSA 6,90 Apo-Flutam 2 tyg, po tym Eligard|
I'2015 PSA 1,65>II' PET-CT z choliną, praktycznie jak w roku poprz.>IV' PSA 8,83 ng/ml, T 1,69 ng/dl, zastosowano bikalutamid> 05' uretrotomia (pobrano próbki do badania histopatol.) V' PSA 1,10; VII' PSA 0,23 ng/ml; IX' 0,26 ng/ml, XI’ TURP, XI/XII' 0,35 ng/ml
I'2016 PSA 0,34 ng/ml, T 0,12 ng/dl / II/II'I PSA 0,41 ng/ml; IV' PSA 0,62 ng/ ml, T 0,23 ng/dl; VI' PSA 0,87 ng/ml, VII posiew ujemny(zaskoczenie), IX PSA 1,70 ng/ml; IX/X' PET-CT progresja, meta do węzła chłonnego biodrowego wspólnego prawego; X' PSA 1,66 ng/ml, T 0,17 ng/dl; XI' PSA 2,14 ng/ml; XII' PSA 3,03 ng/ml, T 0,104 ng/ml
I'2017 PSA 4,05 ng/ml, 08/02/2017 urestomia, II/III'2017 4,88 ng/ml, IV/V'17 PSA 5,36 ng/ml, 1-31maja badanie kliniczne ARAMIS, 5 maja Eligard pół roku, V/VI PSA 6,74 ng/ml, VI/VII 7,28 ng/ml; VIII PSA 9,87 ng/ml, T 0,091ng/dl 24/VIII Xtandi, 19/IX PSA 2,21 ng/ml, 04/X Eligard 45, 16/X PSA 1,55 ng/ml, 13/XI PSA 1,80 ng/ml, 05/XII PSA 3,43 ng/ml, T 0,127L ng/ml,
I'2018 PSA 9,67 ng/m/; scyntygrafia kości wolne od meta; 22/I' PSA 8,08 ng/ml; 24/I' liczne nacieki; 26/I' ChT I wlew docetakselu (jeszcze 9), II'2018 TURBT (koagulacja), badanie histopato: rak prostaty + wykryto drobnokomórkowy rak neuroendokrynny; III/IV' Eligard 45: IV' MRI pęcherz, węzły, odbyt nacieki PSA 7,97 ng/ml; V' PSA 5,92 ng/ml; VI' PSA 3,22 ng/ml; 22/06 ostatni wlew, przerwano ChT; VIII' 2 mieś po ChT PSA 1,81 ng/ml; VIII'23 TK podobne do poprz.; X' PSA 6,44 ng/ml; XI' 4,01 ng/ml, 22.XI' Eligard na pół roku; XII PSA 3,63 ng/ml
Awatar użytkownika
rakar
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 9074
Rejestracja: 09 lip 2007, 08:09
Lokalizacja: Olsztyn
Blog: Wyświetl blog (0)

Nieprzeczytany postautor: hydraulik154 » 14 lut 2015, 08:54

Jasne , że chciałbym aby mnie leczono do 600 lat . Ale jeśli inni żyli dłużej , to dlaczego nie do 800 ?
Temat rzeka .
Pozdrawiam - Jan
Jan (hydraulik154) 1945r. ; schorzenia przewlekłe - colitis ulcerosa , dna moczanowa;
II-2013 PSA 11 ;
IV-2013 biopsja - Gl 3+4=7 ;
IV-2013 scyntygrafia -przerzuty na kręgosłup
HT V- 2013 podano APO-FLUTAM i ELIGARD . VII-2013 PSA 0.348 .
VIII -2013 MRI - ubytki w kręgu L2 . T2bN0M1 - Ortopedzi obserwują zmiany w kręgosłupie .
X-2013 scyntygrafia kontrolna - nie potwierdza przerzutów meta. XI-2013 PSA 0,082 ng/ml*
X-2013 MRI - nie można z całą pewnością wykluczyć przebytego ogniska rozrostowego
II-2014 PET CT : prostata SUV 3,3 : bez ognisk aktywnego procesu rozrostowego
VIII-2014 PSA 0,053ng/ml ; HT ELIGADRD trwa . Ewentualna HBT - na wiosnę .
03-11-2014 PSA 0,06 .
R T
I. Napromienianie stereotaktyczne LA X6 MV techniką VMAT na obszar :
- przerzutu do L2 D=20Gy / 1x
- trzonu L2 D=18Gy / 1x
- ogniska w lewej kości biodrowej D=20Gy / 1x - dnia 05.03.2015r.
II. Radioterapia na obszar gruczołu krokowego techniką VMAT , Clinac , promieniowanie fotonowe 15MeV , Dg śr=64Gy / 20fr
w dniach 04 - 29.05.2015r.
Kontynuacja hormonoterapii - ELIGARD .

Trzymanie moczu - 100% . PSA 0,053ng/ml - 2015--06-18
Trzy miesice po RT: PSA 0,019ng/ml ( 08-09-2015 ) ; przed RT PSA 0,092ng/ml
Pięć miesięcy po RT : PSA 0,008ng/ml ; testosteron < 0,025ng/ml
Dziewięć miesięcy po RT ( 01-03-2016 ) : PSA < 0,003 ng/ml ; T<0,025 ng/ml
Szesnaście miesięcy po RT : PSA < 0,003 ng/ml
Dwadzieścia dwa miesiące po RT : PSA < 0,003 ng/ml ; T<0,025 ng/ml kontynuacja HT - Eligard
Trzydzieście dwa miesiące po RT wynik PSA - poniżej 0,002 ng/ml ( prawie pięć lat od rozpoczęcia HT ) .
Awatar użytkownika
hydraulik154
Użytkownik
 
Posty: 312
Rejestracja: 27 kwie 2013, 03:51
Lokalizacja: Stargard
Blog: Wyświetl blog (0)

Nieprzeczytany postautor: rakar » 16 lut 2015, 19:59

To, o czym mówi się w pon. tekście, już dawno opisywaliśmy na naszym forum. niemniej, dobrze jest jeszcze raz o tym poczytać.

Lekarze: opieka wielodyscyplinarna najlepsza dla chorych na raka prostaty
Z KRAJU: 2015-01-10 ŹRÓDŁO: ["PAP"]

Chorym na prostaty powinno się dobierać leczenie indywidualnie i powinien to robić zespół wielodyscyplinarny, złożony co najmniej z chirurga, onkologa i radioterapeuty – oceniają specjaliści.

Jak dodają, taki sposób leczenia mężczyzn cierpiących na raka prostaty nie tylko zwiększa szansę na uzyskanie najlepszych efektów terapeutycznych, ale też pozwala zachować dobrą jakość życia pacjentów.

Dr Tomasz Beer – polski onkolog praktykujący w USA, pełniący funkcję dyrektora Knight Cancer Institute na Oregon Health and Science University w Portland podkreśla, że w USA wymagane jest, by decyzję o leczeniu chorego na raka prostaty podejmował zespół lekarzy różnych specjalności.

„Zespół wielodyscyplinarny zajmujący się pacjentem z rakiem prostaty to tercet składający się z chirurga - urologa, onkologa i radioterapeuty. Jako, że na całym świecie technicznie trudne jest spotkanie chorego ze wszystkimi specjalistami na raz, w naszych warunkach prawdopodobnie wystarczający byłby wymóg odbycia przez chorego trzech konsultacji przed podjęciem decyzji o leczeniu» – ocenia dr Iwona Skoneczna ze Szpitala św. Elżbiety w Warszawie.

Jej zdaniem zespół wielodyscyplinarny jest doskonałym forum do wymiany poglądów między lekarzami specjalistami, nie należy jednak zapominać, że „najważniejsze jest, aby to pacjent miał możliwość omówienia rodzaju leczenia, jego zalet i obciążeń z lekarzem każdej specjalności».

Specjaliści przypominają, że rak prostaty o niskim ryzyku wystąpienia progresji nie zawsze wymaga leczenia, zwłaszcza u pacjentów w zaawansowanym wieku lub obciążonych innymi chorobami. Ponadto u części młodszych chorych leczenie można odroczyć wykonując jedynie regularne kontrole stanu zdrowia pacjenta, tzw. aktywny nadzór. Wiadomo bowiem, że operacyjne usunięcie prostaty może dać skutki niepożądane (np. nietrzymanie moczu, zaburzenia erekcji).

U chorych z rakiem prostaty we wczesnym stadium rozwoju stosuje się radykalne leczenie chirurgiczne lub radioterapię. W zaawansowanym raku gruczołu krokowego podstawowym postępowaniem jest tzw. hormonoterapia. Polega ona na podawaniu leków hamujących proces produkcji testosteronu, męskiego hormonu, który pobudza rozwój raka prostaty.

„Wielu pacjentów z rakiem prostaty żyje przez lata, a nawet dekady i nie dochodzi u nich do rozwoju przerzutów lub oporności na hormonoterapię. U nich rak prostaty jest zatem chorobą przewlekłą» – podkreśla dr Beer.

Jednak u części mężczyzn z zaawansowanym rakiem prostaty standardowa hormonoterapia przestaje po pewnym czasie działać. Mówi się wówczas o raku prostaty opornym na kastrację.

Do niedawna możliwości leczenia tych pacjentów były bardzo ograniczone – nie można im było zaproponować nic poza chemioterapią (lek o nazwie docetaksel, który wydłużał czas przeżycia średnio o ok. 2,5 miesiąca). Dr Beer zwrócił uwagę, że od 2010 r. pojawiło się kilka nowych terapii, różniących się mechanizmem działania, które przyczyniają się do przedłużenia życia chorych z tej grupy.

„Jeszcze 10 lat temu średnia ich przeżycia wynosiła 1 rok, natomiast obecnie 3 lata, a niektórzy chorzy żyją dużo dłużej» - zaznaczył dr Beer.

Dwa z nowych leków – octan abirateronu i enzalutamid - zalicza się do nowoczesnej hormonoterapii. Octan abirateronu hamuje produkcję męskich hormonów płciowych – androgenów (do których należy testosteron) w organizmie skuteczniej niż starsze leki hormonalne, a ponadto hamuje ich syntezę w komórkach raka prostaty. Zarejestrowany rok później enzalutamid nie dopuszcza androgenów do DNA, a przez to silnie blokuje androgenową drogę pobudzania komórek raka prostaty do rozwoju.

Badania kliniczne wykazały, że zastosowanie jednego lub drugiego z tych leków po docetakselu przedłuża całkowite przeżycie pacjentów średnio o ponad 4 miesiące. A z najnowszych prac wynika, że octan abirateronu lub enzalutamid warto stosować już przed chemioterapią, zwraca uwagę dr Beer.

W Polsce w ramach programu lekowego refundowany jest jedynie octan abirateronu (od stycznia 2014 r.), po podaniu docetakselu.

„Bardzo ważne jest byśmy mogli zaoferować pacjentom jak najwięcej terapii» - ocenia dr Beer. Jedną z przyczyn jest to, że na przykład w pewnej – choć niewielkiej - grupie pacjentów efekty daje tylko jeden z dwóch leków, a drugi nie działa. Ponadto, w przeciwieństwie do octanu abirateronu enzalutamid stosuje się bez steroidu (prednizonu), co dla niektórych chorych, np. z cukrzycą czy z powikłaniami po terapii steroidowej, byłoby bardzo korzystne, tłumaczy.

Obecnie prowadzone są badania, które mają m.in. wykazać w jakiej sekwencji stosować leki u pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty opornym na klasyczną hormonoterapię, aby uzyskać najlepsze efekty.

Dr Beer zaznacza, że zarówno enzalutamid, jak i octan abirateronu pod wieloma względami znamiennie poprawiają jakość życia pacjentów – np. pod kątem funkcjonowania ogólnego, społecznego i rodzinnego, emocjonlnego. „Ponadto, obniżają ryzyko powikłań ze strony układu kostnego (związanych z przerzutami raka do kości – PAP), takich jak ból w kościach wymagający naświetlań czy złamania kości» - wymienia dr Beer.

Eksperci podkreślają też, że na poprawę jakości i długości życia pacjentów z rakiem prostaty istotnie wpływa leczenie wspomagające. Chodzi przede wszystkim o zalecanie odpowiedniego stylu życia oraz terapii w ramach prewencji osteoporozy i skryningu w kierunku powikłań naczyniowo-sercowych.

„Hormonoterapia w raku prostaty wiąże się utratą masy kostnej, mięśniowej, przybywaniem tkanki tłuszowej i rozwojem depresji, dlatego każdemu pacjentowi, u którego stosuje się ten sposób leczenia zalecamy regularne ćwiczenia fizyczne, które mogą korzystnie wpłynąć na wszystkie te aspekty. U każdego chorego zaczynającego hormonoterapię wykonujemy też densytometrię, czyli badanie gęstości tkanki kostnej» - zaznacza dr Beer.

Jeżeli od razu widoczne są zmiany charakterystyczne dla osteopenii (niższa od normy gęstość tkanki kostnej) czy osteoporozy to o razu powinno się wdrożyć terapię. „Gdy ich brak to przepisujemy suplementy z wapniem i witaminą D oraz aktywność fizyczną i po upływie roku znowu wykonujemy densytometrię» - wyjaśnia dr Beer.

Dr Skoneczna zwraca jednak uwagę, że w Polsce takie postępowanie nie jest standardem. „Obecnie wiele osób zaczyna brać leki przeciwdziałajace utracie masy kostnej dopiero, gdy osteoporoza jest rozwinięta lub gdy już dochodzi do złamania» - mówi

W Polsce rak gruczołu krokowego jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn, a niedługo przesunie się prawdopodobnie na miejsce pierwsze. Co roku jest on diagnozowany u ok. 10 tys. mężczyzn, a ok. 4 tys. panów umiera z jego powodu. (PAP)
Źródło: http://onkologia.esculap.com
Obrazek Trudno poważnie dyskutować z kimś pozbawionym poczucia humoru
2018 XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" wyróżniony POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ur.1949
III'2007 PSA 8,28;biopsja Gl1+2!?;10/V/2007 limfadenektomia węzły b/z;IX'PSA 0,07;HT VIII-XII;RT XII'07-I'08 7400cGy/37frakcji;cTpN0M0
IV'2008 PSA 0,08; X’ TK ok XII' zastrzyki przeciwzakrzepicowe
I'2009 - XII' PSA 0,35 ng/ml - 0,60 ng/ml
I’2010 MRI ok, zastrzyki przeciwzakrzepicowe do IV’, III’ scyntygrafia & TRUSok, IX’ biopsja spartolona, VII' PSA 0,61;XII' 0,83;
VII'2011 1,03 T'2,33 MRI podejrzenie wznowy VIII’ biopsja- Sclerosis atrophicans prostatae;XI' MRI b/z - obserwować, PSA XI' 1,85;
V'2012 PSA 2,68 T 2,33;VII' 3,37 T'1,23;VII' PET-CT z octanem sugeruje proces nowotworowy; X' PSA 5,40;od X' Apo-Flutam 3x dziennie;po 1 mieś. PSA 1,28; 2 mieś. 1,05; 3 mieś. PSA 0,837;T 2,07
I'2013 zastrzyk Diphereline 11,25 mg na 3 mieś.; IV'2013 PSA 3,14 drugi Dipheriline+ Apo-flutam(zaniechany po 3,5 dniach);IV' w innym lab. PSA po 2 dniach 5,31, po 2 tyg. w swoim lab. PSA 1,92 ng/ml, T 0,19 ng/ml; VI' PET-CT z Choliną rak w obrębie stercza, VII' PSA 9,50 ng/ml, bikalutamid 50 mg * biopsja stercza = ogólnie Gleason 5+4, jeszcze w obrębie torebki (margines 0,2 mm); VIII' PSA 1,30 * T 1,51 bikalutamid 50mg; IX' Zmiana na Eligard PSA 0,85 przed BT IX/X' - 30 Gy=3x10;
I'2014 PSA 0,38 ng/ml {odstawiony bikalutamid}III' PSA 0,86{koniec działania Eligardu} IV' T 0,58 ng/ml*PSA 1,17 ng/ml; VI' T 2,35 & PSA 3,24;VII' T=2,25 & PSA 4,04* VIII' PSA 4,20 T 2,52 PET naciekanie na pęcherz, pęcherzyki nasienne, węzły chłonne| VIII' PSA 4,00 T 2,58 | IX' PSA 4,02 T 1,53 | XI' PSA 6,90 Apo-Flutam 2 tyg, po tym Eligard|
I'2015 PSA 1,65>II' PET-CT z choliną, praktycznie jak w roku poprz.>IV' PSA 8,83 ng/ml, T 1,69 ng/dl, zastosowano bikalutamid> 05' uretrotomia (pobrano próbki do badania histopatol.) V' PSA 1,10; VII' PSA 0,23 ng/ml; IX' 0,26 ng/ml, XI’ TURP, XI/XII' 0,35 ng/ml
I'2016 PSA 0,34 ng/ml, T 0,12 ng/dl / II/II'I PSA 0,41 ng/ml; IV' PSA 0,62 ng/ ml, T 0,23 ng/dl; VI' PSA 0,87 ng/ml, VII posiew ujemny(zaskoczenie), IX PSA 1,70 ng/ml; IX/X' PET-CT progresja, meta do węzła chłonnego biodrowego wspólnego prawego; X' PSA 1,66 ng/ml, T 0,17 ng/dl; XI' PSA 2,14 ng/ml; XII' PSA 3,03 ng/ml, T 0,104 ng/ml
I'2017 PSA 4,05 ng/ml, 08/02/2017 urestomia, II/III'2017 4,88 ng/ml, IV/V'17 PSA 5,36 ng/ml, 1-31maja badanie kliniczne ARAMIS, 5 maja Eligard pół roku, V/VI PSA 6,74 ng/ml, VI/VII 7,28 ng/ml; VIII PSA 9,87 ng/ml, T 0,091ng/dl 24/VIII Xtandi, 19/IX PSA 2,21 ng/ml, 04/X Eligard 45, 16/X PSA 1,55 ng/ml, 13/XI PSA 1,80 ng/ml, 05/XII PSA 3,43 ng/ml, T 0,127L ng/ml,
I'2018 PSA 9,67 ng/m/; scyntygrafia kości wolne od meta; 22/I' PSA 8,08 ng/ml; 24/I' liczne nacieki; 26/I' ChT I wlew docetakselu (jeszcze 9), II'2018 TURBT (koagulacja), badanie histopato: rak prostaty + wykryto drobnokomórkowy rak neuroendokrynny; III/IV' Eligard 45: IV' MRI pęcherz, węzły, odbyt nacieki PSA 7,97 ng/ml; V' PSA 5,92 ng/ml; VI' PSA 3,22 ng/ml; 22/06 ostatni wlew, przerwano ChT; VIII' 2 mieś po ChT PSA 1,81 ng/ml; VIII'23 TK podobne do poprz.; X' PSA 6,44 ng/ml; XI' 4,01 ng/ml, 22.XI' Eligard na pół roku; XII PSA 3,63 ng/ml
Awatar użytkownika
rakar
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 9074
Rejestracja: 09 lip 2007, 08:09
Lokalizacja: Olsztyn
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: szef admin » 24 lut 2015, 05:00

Jak wiecie, od początku bieżącego roku, jako prostatycy mamy spore kłopoty z wykonaniem badania PET-CT z radioznacznikiem - cholina. Wraz z Krisem zajęliśmy się tym problemem. Efektem naszych działań było sporządzenie wykazu ośrodków wykonujących badania PET-CT ze znacznikiem choliną na koniec 2014 roku, i na 10/02/2015, tj. mojego spotkania w Min. Zdrowia, o czym informowałem, i który wręczyłem Panu prezesowi NFZ (Pan super, hiper wiceminister Sł. Neuman wzdragał się wzięcie papieru w swe wymuskane, ministerialne rączęta). Z Panem prezesem rozmawiałem trzykrotnie, prosił, żeby jeszcze temat naszych rozmów potwierdzić złożeniem na piśmie, do sekretariatu.

Jak dowiedziałem się, także lekarze walczą. Ostatnio, właśnie, spotkali się w tej sprawie z decydentami w Min. Zdrowia.

Pan Marcin Mączyński, przedstawiciel firmy http://www.newcare.eu, znając nasz problem z badaniami PET-CT, skontaktował mnie z Panem Dariuszem Koreckim Wiceprezesem Zarządu firmy SYNEKTIK, współpracującą z pracowniami PET-CT, w zakresie m.in. dostarczania radioznaczników.

Pan Prezes, zezwolił mnie na opublikowanie pon. e-maila do mnie, po uprzednio odbytej rozmowie telefonicznej.
Bardzo dziękuję za rozmowę i e-maila.


"Szanowny Panie

W nawiązaniu do rozmowy przesyłam poniżej kontakt do siebie.

Moim zdaniem problem badań PET jest związany z następującymi czynnikami:

1. NFZ nie rozróżnia badań PET przy użyciu różnych radiofarmaceutyków a to jest standard na rynkach zagranicznych (około 50% wszystkich badań to badania przy wykorzystaniu innych znaczników niż FDG). W związku z tym liczba badań PET przy życiu choliny jest bardzo ograniczona w Polsce. Dodatkowo w tym roku została obniżona wycena procedury PET (do 3.300 pln z 4.100 pln) co oznacza, że dla świadczeniodawców nie opłaca się wykonywać badań PET przy użyciu Choliny. Jedynie badania jakie są obecnie robione to badania przy użyciu FDG

2. Ilość badań po wprowadzeniu pakietu onkologicznego drastycznie zmalała ponieważ świadczeniodawcy nie mają pewności w jaki sposób rozliczyć zlecone badania a ponadto badanie PET nie mieszczą się w tzw. pogłębionej diagnostyce

3. W zeszłym roku wykonano około 34.000 badań PET co oznacza, że NFZ wydał około 140mln pln. Ponieważ badanie PET są najskuteczniejszą metodą wykrywania nowotworów to wielkość wydatków NFZ jest niewspółmiernie niska do nakładów ponoszonych na onkologię razem.

4. By pacjenci mieli zapewniony szybką diagnostykę w zakresie nowotworów prostaty to NFZ powinien podjąć następujące działania:

a. wprowadzić oddzielnie wycenę i kontrakty na badania PET przy użyciu innych znaczników (np. Cholina)

b. zagwarantować zapłatę za badania PET w ramach pakietu onkologicznego na tych samych zasadach jak w przypadku standardowych kontraktów

W przypadku jakiś pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Pozdr

Dariusz Korecki

Wiceprezes Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Al. W .Witosa 31
00-710 Warszawa
http://www.synektik.pl "


P.s
Teraz rozumiecie, skąd te taktyczne awarie? Dziś wyjeżdżam do Kielc na badanie PET-CT.
Mam nadzieję, że nie będzie jak ostatnio, iż 10 min. przed moim wyjazdem zatelefonowano, i poinformowano o awarii sprzętu.
Obrazek Trudno poważnie dyskutować z kimś pozbawionym poczucia humoru
2018 XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" wyróżniony POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ur.1949
III'2007 PSA 8,28;biopsja Gl1+2!?;10/V/2007 limfadenektomia węzły b/z;IX'PSA 0,07;HT VIII-XII;RT XII'07-I'08 7400cGy/37frakcji;cTpN0M0
IV'2008 PSA 0,08; X’ TK ok XII' zastrzyki przeciwzakrzepicowe
I'2009 - XII' PSA 0,35 ng/ml - 0,60 ng/ml
I’2010 MRI ok, zastrzyki przeciwzakrzepicowe do IV’, III’ scyntygrafia & TRUSok, IX’ biopsja spartolona, VII' PSA 0,61;XII' 0,83;
VII'2011 1,03 T'2,33 MRI podejrzenie wznowy VIII’ biopsja- Sclerosis atrophicans prostatae;XI' MRI b/z - obserwować, PSA XI' 1,85;
V'2012 PSA 2,68 T 2,33;VII' 3,37 T'1,23;VII' PET-CT z octanem sugeruje proces nowotworowy; X' PSA 5,40;od X' Apo-Flutam 3x dziennie;po 1 mieś. PSA 1,28; 2 mieś. 1,05; 3 mieś. PSA 0,837;T 2,07
I'2013 zastrzyk Diphereline 11,25 mg na 3 mieś.; IV'2013 PSA 3,14 drugi Dipheriline+ Apo-flutam(zaniechany po 3,5 dniach);IV' w innym lab. PSA po 2 dniach 5,31, po 2 tyg. w swoim lab. PSA 1,92 ng/ml, T 0,19 ng/ml; VI' PET-CT z Choliną rak w obrębie stercza, VII' PSA 9,50 ng/ml, bikalutamid 50 mg * biopsja stercza = ogólnie Gleason 5+4, jeszcze w obrębie torebki (margines 0,2 mm); VIII' PSA 1,30 * T 1,51 bikalutamid 50mg; IX' Zmiana na Eligard PSA 0,85 przed BT IX/X' - 30 Gy=3x10;
I'2014 PSA 0,38 ng/ml {odstawiony bikalutamid}III' PSA 0,86{koniec działania Eligardu} IV' T 0,58 ng/ml*PSA 1,17 ng/ml; VI' T 2,35 & PSA 3,24;VII' T=2,25 & PSA 4,04* VIII' PSA 4,20 T 2,52 PET naciekanie na pęcherz, pęcherzyki nasienne, węzły chłonne| VIII' PSA 4,00 T 2,58 | IX' PSA 4,02 T 1,53 | XI' PSA 6,90 Apo-Flutam 2 tyg, po tym Eligard|
I'2015 PSA 1,65>II' PET-CT z choliną, praktycznie jak w roku poprz.>IV' PSA 8,83 ng/ml, T 1,69 ng/dl, zastosowano bikalutamid> 05' uretrotomia (pobrano próbki do badania histopatol.) V' PSA 1,10; VII' PSA 0,23 ng/ml; IX' 0,26 ng/ml, XI’ TURP, XI/XII' 0,35 ng/ml
I'2016 PSA 0,34 ng/ml, T 0,12 ng/dl / II/II'I PSA 0,41 ng/ml; IV' PSA 0,62 ng/ ml, T 0,23 ng/dl; VI' PSA 0,87 ng/ml, VII posiew ujemny(zaskoczenie), IX PSA 1,70 ng/ml; IX/X' PET-CT progresja, meta do węzła chłonnego biodrowego wspólnego prawego; X' PSA 1,66 ng/ml, T 0,17 ng/dl; XI' PSA 2,14 ng/ml; XII' PSA 3,03 ng/ml, T 0,104 ng/ml
I'2017 PSA 4,05 ng/ml, 08/02/2017 urestomia, II/III'2017 4,88 ng/ml, IV/V'17 PSA 5,36 ng/ml, 1-31maja badanie kliniczne ARAMIS, 5 maja Eligard pół roku, V/VI PSA 6,74 ng/ml, VI/VII 7,28 ng/ml; VIII PSA 9,87 ng/ml, T 0,091ng/dl 24/VIII Xtandi, 19/IX PSA 2,21 ng/ml, 04/X Eligard 45, 16/X PSA 1,55 ng/ml, 13/XI PSA 1,80 ng/ml, 05/XII PSA 3,43 ng/ml, T 0,127L ng/ml,
I'2018 PSA 9,67 ng/m/; scyntygrafia kości wolne od meta; 22/I' PSA 8,08 ng/ml; 24/I' liczne nacieki; 26/I' ChT I wlew docetakselu (jeszcze 9), II'2018 TURBT (koagulacja), badanie histopato: rak prostaty + wykryto drobnokomórkowy rak neuroendokrynny; III/IV' Eligard 45: IV' MRI pęcherz, węzły, odbyt nacieki PSA 7,97 ng/ml; V' PSA 5,92 ng/ml; VI' PSA 3,22 ng/ml; 22/06 ostatni wlew, przerwano ChT; VIII' 2 mieś po ChT PSA 1,81 ng/ml; VIII'23 TK podobne do poprz.; X' PSA 6,44 ng/ml; XI' 4,01 ng/ml, 22.XI' Eligard na pół roku; XII 3,63 ng/ml
Awatar użytkownika
szef admin
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 838
Rejestracja: 13 mar 2008, 12:50
Lokalizacja: Olsztyn
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: armands » 24 lut 2015, 08:18

Władek to się potwierdza (dałeś im cynk?)

Mniej skierowań na badania PET. Lekarze skarżą się na wycenę diagnostyki przez NFZ.

Pakiet onkologiczny miał zapewnić pacjentom z podejrzeniem nowotworu szybką i lepszą diagnostykę. W przypadku PET efekt jest jednak odwrotny.

PET to badanie polegające na wprowadzaniu do organizmu chorego roztworu glukozy zawierającego radioaktywny izotop. Najbardziej zachłanne na glukozę są komórki nowotworowe. Dzięki obecności radioaktywnego izotopu w badaniu tomografem pozytonowym można więc dokładnie określić, gdzie się znajdują. Badanie jest szczególnie pomocne w diagnozowaniu pacjentów, u których podejrzewa się, że nowotwór jest rozsiany po całym organizmie, a także w przypadku, kiedy choroba atakuje ponownie.

PET zleca się pacjentom z zaawansowanym nowotworem lub podejrzeniem choroby, zwłaszcza kiedy inne metody diagnostyczne nie dają dostatecznej odpowiedzi. Na przykład u chorych z pojedynczym niewielkim guzkiem w płucach, by określić, czy jest łagodny, czy złośliwy, w innych rakach płuca, by ocenić przed operacją, jak zaawansowana jest choroba, a także w niektórych chłoniakach, raku jelita grubego, przełyku, podejrzeniu raka trzustki oraz wątroby.

Do zeszłego roku, czyli przed wejściem w życie pakietu onkologicznego, NFZ za każde badanie PET płacił osobno - 4,1 tys. zł. Teraz też płaci osobno - 3,3 tys. zł, ale jedynie w wypadku, kiedy pacjent nie ma zielonej karty, która uprawnia do badań i leczenia z ominięciem zwykłych kolejek, i nie jest leczony w ramach pakietu onkologicznego. Badania wykonane u pacjentów z kartą Fundusz rozlicza ryczałtowo.

Ryczałt obejmuje zapłatę za porady lekarskie i wszystkie badania specjalistyczne wykonywane w ramach wstępnej, a potem pogłębionej diagnostyki nowotworowej. W przypadku pogłębionej diagnostyki raka prostaty ryczałt to 350 zł, choć sama tylko tomografia prostaty kosztuje 400 zł, a rezonans magnetyczny - od 550 do 700 zł. Najwyższy ryczałt jest w nowotworach klatki piersiowej - 1,5 tys. zł. To jednak i tak ponad dwa razy mniej niż stawka za jedno badanie PET.

NFZ tłumaczy, że ryczałt to uśredniona stawka. A przecież nie każdy pacjent musi mieć wszystkie badania - ci tańsi uzbierają więc na droższe badania u innych chorych.

- To nieprawda. Ryczałty są tak niskie, że musimy dokładać do diagnostyki niemal każdego pacjenta. W tej sytuacji o badaniu PET nie ma nawet mowy, jest za drogie. W tym roku nie zleciliśmy go jeszcze ani jednemu choremu - mówi Ryszard Batycki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. To samo usłyszeliśmy w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Potwierdzają to dane NFZ. Na Śląsku w styczniu 2014 roku wykonano chorym 449 badań PET, w tym roku w styczniu - już tylko 363. W Małopolsce liczba badań spadła z 378 w styczniu 2014 roku do 327 w styczniu tego roku, a na Mazowszu - z 589 do 496. Wyjątkiem jest Dolny Śląsk, gdzie badań PET wykonano ponad 60 więcej.

Prof. Jacek Jassem z zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego nie jest zaniepokojony tymi danymi: - W przeszłości badanie PET było czasem nadużywane, to znaczy zlecane chorym, u których nie było niezbędne. Widać, że teraz lekarze są bardziej wstrzemięźliwi. Ważne jest jednak, aby nie wylać dziecka z kąpielą - są sytuacje, w których bezwzględnie należy je wykonać. Obecnie grupa specjalistów pod kierunkiem konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej opracowuje zalecenia w tym zakresie.

Prof. Sergiusz Nawrocki, kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: - Tu chodzi nie tylko o PET, lecz także ogólnie o zbyt niskie ryczałty za diagnostykę. Będą miały niekorzystne skutki, bo wcześniej czy później okaże się, że niektórym pacjentom po prostu nie wykonano wszystkich potrzebnych badań. Twórcom pakietu nie o to przecież chodziło.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,17469156,Mni ... z3SeG4aWZLŻyczę Ci szerokiej drogi i drożnej ścieżki diagnostycznej. Powodzenia!
Znam ten artykuł, rozmawialiśmy o nim.
Rocznik 1961
Historia badań PSA: 03.2009 - PSA 3,60 / 12.2010 - PSA 4,70 / 09.2013 - PSA 13,31 wtedy pierwsza wizyta u urologa / 10.2013 - PSA 10,70 / 01.2014- PSA 15,28
Badania dodatkowe:DRE (09.2013): stercz nie powiększony, symetryczny, jednorodny / TRUS: Stercz o wym. (HxLxW) 29,6x43,4x51,4 Objętość 34,5ml. Pęcherzyki nasienne gładkie, symetryczne bez patologii. Pęczki naczyniowo-nerwowe prawidłowe.
Biopsja (10.2013) (12 rdzeni): Prawy szczyt (1 rdzeń) - Prostatic carcinoma G 2+2=4/10, Reszta rdzeni czysta.
Scyntygrafia (01.2014): bez ognisk aktywnego proc. rozrostowego. MRI (01.2014): Gruczoł krokowy o zachowanej budowie strefowej. Zarys zewnętrzny gładki. W tylnej strefie obwodowej po str. lewej obszar o niskim sygnale w sekw. T2, wielk. 13x8mm. Obustronnie w pachwinach węzły chłonne wielk. do 10 mm po stronie prawej. Oba UKM-y i moczowody bez cech poszerzenia. Kości miednicy bez cech meta.
RP ( metodą otwartą) w CO w Bydgoszczy (03.2014) Operator dr. Jerzy Siekiera
Trzymanie moczu po dwóch miesiącach od zabiegu, do teraz - idealne. Potencja osłabiona, ale umożliwiająca współżycie (od 3 lat bez wspomagania lekami)
Badanie histopatologiczne po RP: węzły chłonne (12 szt.) - czyste (pN0), gruczoł krokowy - Adenocarcinoma acinare prostatea, Gl 3+3=6 (pT2c N0), pęcherzyki nasienne - czyste, marginesy (-).
PSA po RP: - po 3 miesiącach - 0,028 ng/ml, od 6 miesiąca do chwili obecnej (4 i 1/2 roku od RP) <0,002 ng/ml
http://rak-prostaty.pl/viewtopic.php?f=2&t=1418
Mój dzienniczek- instruktaż pobytu w bydgoskim CO
http://rak-prostaty.pl/viewtopic.php?f=38&t=1536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Módl się o najlepsze, przygotuj się na najgorsze.
Awatar użytkownika
armands
Użytkownik
 
Posty: 2672
Rejestracja: 31 paź 2013, 09:27
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: Leszek12 » 24 lut 2015, 10:05

Witam: Wielce Szanowni Pacięci Onkologiczni !Na ostatnie badanie Wziołem laptopa i specjalnie zapisałem sie ostatni , No i otworzyłem na tej stronie , oni znają tylko z Okólników których i tak nie czytają . Zrobił minę jakby wlazł na jeża ale zastosowałem t/z dobrowolny Przymus! Ostrzegłem go że na wizyty będę nosił ipada, i go męczył wpisami, nic już nie powiedział tylko że mię wpisze na odział a ja Brawo i Graba.
ZOMO'82-89
Lat 74 (1941) 4/2010 PSA 7,17ng/ml 7/2010 biopsja ujemna 11/2010 PSA 10,6ng/ml 1/2011 biopsja cT2cN0M0 Gl 4+4 HT całkowita, Scyntygrafia/TK ujemne, 04/2011 RT 74Gy 9/2011 PSA 0,001 Popromienne porażenie jelit 12/2011 PSA 0,002ng/ml 3/2012 PSA 0,006 ng/ml 04/2012 PSA 0.002 ng/ml 09/2012, PSA0,004 ng/ml 10/2012 PSA 0,004 ng/ml 01/2013 PSA 0,015 ng/ml Hormony STOP do 23/04/2013 03/2013 PSA 0,033 ng/ml Testosteron 145,50ng/dl 23/04/2013 Eligard 22,5 (3 mies.) 07/2013 PSA 0.007 ng/ml 23/07/2013 Eligard 22,5 10/2013 PSA <0,002 ng/ml Hormony STOP 02/2014 PSA 0,01 ng/ml 05/2014 PSA 0,033ng/ml
07/2014 PSA 0,062 ng/ml Eligard 22.5 (3 mies.)15, 10,014.PSA 0,010.3,12, 014 PSA 0,005.04,02 2015 PSA 0,010.PSA0,021 dnia11, o3,2015, 11,05,2015, PSA 0,049, Eligard 0,04545MG, pół roczny.
Leszek12
Użytkownik
 
Posty: 1375
Rejestracja: 03 lis 2011, 10:01
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: edi » 26 lut 2015, 10:25

Moja teściowa musi mieć operacje tzw sprawy kobiece. Ginekolog dal jej skierowanie do szpitala. Pojechałam z nią aby dowiedzieć się o termin przyjęcia itp. Została zbadania na izbie przyjęć i pani doktor stwierdziła że faktycznie operacja jest konieczna. Dała cała listę badań które teściowa musi zrobić i jak to będzie miała to ma się z nimi zgłosić i wyznacza termin operacji. Poszła wiec w poniedziałek do swojej rodzinnej po skierowanie na te badania ale lekarka jej powiedziała ze nie da skierowania bo te badania powinna wykonać placówka gdzie będzie oferowana w swoim laboratorium. Zadzwoniłam do placówki NFZ i faktycznie tak jest więc w szpitalu metoda Spychalski. No i jeszcze 2 sprawa. Musi wykonać cytologia, poszłam wyznaczyć jej termin i usłyszałam ze to badanie jest refundowane tylko do 59 roku życia. Teściowa ma 67 wiec musi zapłacić. ..

No a najciekawsze jest to ze lekarka rodzinna juz od jakiegoś czasu wmawia teściowej ze skierowanie na badania typu mocz,morfologia,ob może jej dać tylko raz na 2 lata i tak jej daje...a to akurat bzdura...
Obrazek

Dopóki walczysz,jesteś zwycięzcą
edi
Użytkownik
 
Posty: 399
Rejestracja: 06 cze 2011, 20:18
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: Leszek12 » 26 lut 2015, 10:55

Witam Cie Edi: Przecież nie Jesteś Potulną Paciętką ! Moja Żonę kierowano z Na na Operację Kręgosłupa 2razy, 1 raz nie dopuściła Anestiazolog bo brała leki na serce zmniejszające krzepliwość krwi , A dziś ją odbieram już po Operacji. Przecież znasz co piszą z NFZ . Pisz Częściej, Pozdrawiam.
ZOMO'82-89
Lat 74 (1941) 4/2010 PSA 7,17ng/ml 7/2010 biopsja ujemna 11/2010 PSA 10,6ng/ml 1/2011 biopsja cT2cN0M0 Gl 4+4 HT całkowita, Scyntygrafia/TK ujemne, 04/2011 RT 74Gy 9/2011 PSA 0,001 Popromienne porażenie jelit 12/2011 PSA 0,002ng/ml 3/2012 PSA 0,006 ng/ml 04/2012 PSA 0.002 ng/ml 09/2012, PSA0,004 ng/ml 10/2012 PSA 0,004 ng/ml 01/2013 PSA 0,015 ng/ml Hormony STOP do 23/04/2013 03/2013 PSA 0,033 ng/ml Testosteron 145,50ng/dl 23/04/2013 Eligard 22,5 (3 mies.) 07/2013 PSA 0.007 ng/ml 23/07/2013 Eligard 22,5 10/2013 PSA <0,002 ng/ml Hormony STOP 02/2014 PSA 0,01 ng/ml 05/2014 PSA 0,033ng/ml
07/2014 PSA 0,062 ng/ml Eligard 22.5 (3 mies.)15, 10,014.PSA 0,010.3,12, 014 PSA 0,005.04,02 2015 PSA 0,010.PSA0,021 dnia11, o3,2015, 11,05,2015, PSA 0,049, Eligard 0,04545MG, pół roczny.
Leszek12
Użytkownik
 
Posty: 1375
Rejestracja: 03 lis 2011, 10:01
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: iwas » 26 lut 2015, 16:58

Edi,
cytologia wykonana poza programem profilaktycznym, jeżeli lekarz uważa że jest konieczna do wykonania, to nie jest płatna przez pacjenta. Jest wskazanie to jest refundacja przez NFZ. Kto to wymyślił, że cytologię bezpłatnie wykonuje się tylko w określonym wieku. Tak samo jest z mammografią - wykonywana w ramach programu profilaktycznego dotyczy okręślonych grup wiekowych, ale jeżeli są jakieś problemy lekarz daje skierowanie i pacjentka nic nie płaci.

Pozdrawiam serdecznie
Iwona
Mąż (1961)
PSA - 2009 r. - 3,87, biopsja(ujemna), 2009 r. - 4,47, biopsja komórki ASAP, 2010 r. - 4,66, biopsja komórki ASAPS, 2011 r. - 5,16, biopsja(ujemna),
PSA 2013 r. - 5,96 - powtórna ocena histopatologiczna - Adenocarcinoma prostatae Gl. 3+3,
LRP 02.06.2014 Kraków - badanie histopatologiczne: Adenocarcinoma prostatae Gleason 6 (3+3) pT2c N0 R0;
PSA po LPR:
lab. Kraków: 3 msc - 0,008; 6 msc - 0,006; 9 msc - 0,012; 12 msc - 0,013
lab. Wrocław: 3 msc - 0,011; 6 msc - 0,012, 9 msc - 0,012, 12 msc - 0,015; 15 msc - 0,016; 1,5 roku 0,020; 22 msc - 0,019; 26 msc - 0,017; 2,5 roku - 0,012, 34 msc - 0,010, 3 lata - 0,014, 3,5 roku - 0,013, 4 lata - 0,013
http://www.gladiator-olsztyn.pl/viewtopic.php?id=1395
Awatar użytkownika
iwas
Użytkownik
 
Posty: 1221
Rejestracja: 07 paź 2013, 11:03
Lokalizacja: Wrocław
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: edi » 26 lut 2015, 19:05

Hm...czyli w tym wypadku jezeli jest koniecznosc przeprowadzenia operacji i trzeba wykonac cytologie to wydaje mi sie ze lekarz powinien dac skierowanie...
Obrazek

Dopóki walczysz,jesteś zwycięzcą
edi
Użytkownik
 
Posty: 399
Rejestracja: 06 cze 2011, 20:18
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: iwas » 26 lut 2015, 19:32

Też mi się tak wydaje. Na samą cytologię nie jest konieczne skierowanie. Wystarczyłaby wizyta u ginekologa (bez skierowania) i informacja ze szpitala o operacji.
Mąż (1961)
PSA - 2009 r. - 3,87, biopsja(ujemna), 2009 r. - 4,47, biopsja komórki ASAP, 2010 r. - 4,66, biopsja komórki ASAPS, 2011 r. - 5,16, biopsja(ujemna),
PSA 2013 r. - 5,96 - powtórna ocena histopatologiczna - Adenocarcinoma prostatae Gl. 3+3,
LRP 02.06.2014 Kraków - badanie histopatologiczne: Adenocarcinoma prostatae Gleason 6 (3+3) pT2c N0 R0;
PSA po LPR:
lab. Kraków: 3 msc - 0,008; 6 msc - 0,006; 9 msc - 0,012; 12 msc - 0,013
lab. Wrocław: 3 msc - 0,011; 6 msc - 0,012, 9 msc - 0,012, 12 msc - 0,015; 15 msc - 0,016; 1,5 roku 0,020; 22 msc - 0,019; 26 msc - 0,017; 2,5 roku - 0,012, 34 msc - 0,010, 3 lata - 0,014, 3,5 roku - 0,013, 4 lata - 0,013
http://www.gladiator-olsztyn.pl/viewtopic.php?id=1395
Awatar użytkownika
iwas
Użytkownik
 
Posty: 1221
Rejestracja: 07 paź 2013, 11:03
Lokalizacja: Wrocław
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: markow64 » 27 lut 2015, 11:53

Dzisiaj o godz. 19:25 na antenie TVN24 debiutuje nowy program - "Fakty po faktach. Debata." Tematem debiutanckiego odcinka ma być pakiet onkologiczny. Wśród uczestników programu m.in. minister zdrowia, lekarze i pacjenci onkologiczni. Program ma trwać 1,5 godziny.
Tata (ur. 1951). (IV.14) PSA = 24,5; (VI.14) Biopsja = Gleason 7 (3+4); (VIII/IX.14) RTG płuc=OK; SCYN=OK; CT=węzły?, pęcherzyki nasienne?; (X.14) PET/CT (11C octan) = brak cech rozsiewu; (X.14) PR = pT3aN0M0, R(0), Gleason 8 (3+5); Powikłania po PR: rozejście zespolenia cewkowo-pęcherzowego skutkujące nawrotowym zwężeniem cewki i ujścia pęcherza moczowego; (XII.15) zdiagnozowano przewlekłą białaczkę limfatyczną
PSA po PR:
1 miesiąc = 0,017; 3 m-ce = 0,003; 6 m-cy = 0,005; 9 m-cy = 0,010; 12 m-cy < 0,1; 15 m-cy = 0,02
markow64
Użytkownik
 
Posty: 50
Rejestracja: 19 kwie 2014, 18:58
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: rakar » 27 lut 2015, 20:37

Mówiąc wprost, jak dla mnie, ten program "Debata" był dość słaby. Prowadząca Anita Werner, niestety, nie czuła tematu.
W ogóle, jej dziennikarstwo oceniam na 3+, bo oglądam programy z jej udziałem od wielu lat.
Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Np. nie słyszałem pytania o pacjentów już leczących się, ani wypowiedzi ministra o tym.
Brak było prezesa NFZ, który opowiedziałby o wycenach usług, badań.
Na jednym z corocznych spotkań w Warszawie, moderatorem był red. Kamil Durczok,
ten wiedział jakie pytania zadać, słuchał wypowiedzi, wyciągał wątki - bo sam przeszedł chorobę nowotworową.
Zabrakło wypowiedzi większej ilości pacjentów.

Sam pakiet onkologiczny, zielona karta - jestem za, ale, ok poczekajmy jeszcze trochę.
Obrazek Trudno poważnie dyskutować z kimś pozbawionym poczucia humoru
2018 XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" wyróżniony POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ur.1949
III'2007 PSA 8,28;biopsja Gl1+2!?;10/V/2007 limfadenektomia węzły b/z;IX'PSA 0,07;HT VIII-XII;RT XII'07-I'08 7400cGy/37frakcji;cTpN0M0
IV'2008 PSA 0,08; X’ TK ok XII' zastrzyki przeciwzakrzepicowe
I'2009 - XII' PSA 0,35 ng/ml - 0,60 ng/ml
I’2010 MRI ok, zastrzyki przeciwzakrzepicowe do IV’, III’ scyntygrafia & TRUSok, IX’ biopsja spartolona, VII' PSA 0,61;XII' 0,83;
VII'2011 1,03 T'2,33 MRI podejrzenie wznowy VIII’ biopsja- Sclerosis atrophicans prostatae;XI' MRI b/z - obserwować, PSA XI' 1,85;
V'2012 PSA 2,68 T 2,33;VII' 3,37 T'1,23;VII' PET-CT z octanem sugeruje proces nowotworowy; X' PSA 5,40;od X' Apo-Flutam 3x dziennie;po 1 mieś. PSA 1,28; 2 mieś. 1,05; 3 mieś. PSA 0,837;T 2,07
I'2013 zastrzyk Diphereline 11,25 mg na 3 mieś.; IV'2013 PSA 3,14 drugi Dipheriline+ Apo-flutam(zaniechany po 3,5 dniach);IV' w innym lab. PSA po 2 dniach 5,31, po 2 tyg. w swoim lab. PSA 1,92 ng/ml, T 0,19 ng/ml; VI' PET-CT z Choliną rak w obrębie stercza, VII' PSA 9,50 ng/ml, bikalutamid 50 mg * biopsja stercza = ogólnie Gleason 5+4, jeszcze w obrębie torebki (margines 0,2 mm); VIII' PSA 1,30 * T 1,51 bikalutamid 50mg; IX' Zmiana na Eligard PSA 0,85 przed BT IX/X' - 30 Gy=3x10;
I'2014 PSA 0,38 ng/ml {odstawiony bikalutamid}III' PSA 0,86{koniec działania Eligardu} IV' T 0,58 ng/ml*PSA 1,17 ng/ml; VI' T 2,35 & PSA 3,24;VII' T=2,25 & PSA 4,04* VIII' PSA 4,20 T 2,52 PET naciekanie na pęcherz, pęcherzyki nasienne, węzły chłonne| VIII' PSA 4,00 T 2,58 | IX' PSA 4,02 T 1,53 | XI' PSA 6,90 Apo-Flutam 2 tyg, po tym Eligard|
I'2015 PSA 1,65>II' PET-CT z choliną, praktycznie jak w roku poprz.>IV' PSA 8,83 ng/ml, T 1,69 ng/dl, zastosowano bikalutamid> 05' uretrotomia (pobrano próbki do badania histopatol.) V' PSA 1,10; VII' PSA 0,23 ng/ml; IX' 0,26 ng/ml, XI’ TURP, XI/XII' 0,35 ng/ml
I'2016 PSA 0,34 ng/ml, T 0,12 ng/dl / II/II'I PSA 0,41 ng/ml; IV' PSA 0,62 ng/ ml, T 0,23 ng/dl; VI' PSA 0,87 ng/ml, VII posiew ujemny(zaskoczenie), IX PSA 1,70 ng/ml; IX/X' PET-CT progresja, meta do węzła chłonnego biodrowego wspólnego prawego; X' PSA 1,66 ng/ml, T 0,17 ng/dl; XI' PSA 2,14 ng/ml; XII' PSA 3,03 ng/ml, T 0,104 ng/ml
I'2017 PSA 4,05 ng/ml, 08/02/2017 urestomia, II/III'2017 4,88 ng/ml, IV/V'17 PSA 5,36 ng/ml, 1-31maja badanie kliniczne ARAMIS, 5 maja Eligard pół roku, V/VI PSA 6,74 ng/ml, VI/VII 7,28 ng/ml; VIII PSA 9,87 ng/ml, T 0,091ng/dl 24/VIII Xtandi, 19/IX PSA 2,21 ng/ml, 04/X Eligard 45, 16/X PSA 1,55 ng/ml, 13/XI PSA 1,80 ng/ml, 05/XII PSA 3,43 ng/ml, T 0,127L ng/ml,
I'2018 PSA 9,67 ng/m/; scyntygrafia kości wolne od meta; 22/I' PSA 8,08 ng/ml; 24/I' liczne nacieki; 26/I' ChT I wlew docetakselu (jeszcze 9), II'2018 TURBT (koagulacja), badanie histopato: rak prostaty + wykryto drobnokomórkowy rak neuroendokrynny; III/IV' Eligard 45: IV' MRI pęcherz, węzły, odbyt nacieki PSA 7,97 ng/ml; V' PSA 5,92 ng/ml; VI' PSA 3,22 ng/ml; 22/06 ostatni wlew, przerwano ChT; VIII' 2 mieś po ChT PSA 1,81 ng/ml; VIII'23 TK podobne do poprz.; X' PSA 6,44 ng/ml; XI' 4,01 ng/ml, 22.XI' Eligard na pół roku; XII PSA 3,63 ng/ml
Awatar użytkownika
rakar
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 9074
Rejestracja: 09 lip 2007, 08:09
Lokalizacja: Olsztyn
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: smok45 » 27 lut 2015, 21:29

Pamiętam z czasów gdy uprawiałem krótkofalarstwo,mało eleganckie określenie "żucie szmat". Tak nazywano rozmowy na geriatrycznym wycinku pasma,gdy zebrało się kółeczko starszych panów i godzinami gadali o wszystkim,bez jakichś efektów.Podobnie widzę wszelkie publiczne debaty,konferencje,panele czy narady.
Pozytywne zmiany czy ustalenia możliwe są gdy dyskutują specjaliści z decydentami.I koniecznie w niewielkim gronie,bo jak pamiętamy z fizyki, im ciało cięższe,tym bardziej bezwładne.
Stąd moja niechęć do śledzenia takich audycji,niezależnie od tego,jaka stacja jest gospodarzem i jacy goście są zaproszeni.Deklaracje tam wygłaszane,szczególnie w okresie przedwyborczym, mogą dawać pacjentom złudną nadzieję na korzystne zmiany.
Rocznik 1945. maj 2007 PSA 7,1,T2b,NoMo,Gleason3+4,grudzień 2007 RP,histopatologia T2c,PSA-marzec 0,03,lipiec 0,21,wrzesień 0,23,grudzień 0,27,scyntygrafia-czysto,maj 2009 radioterapia 5460 cGy, PSA-sierpień 2009-0,06,październik-0,05, kwiecień 2010-0,02,czerwiec 2010-0,02,wrzesień 2010-0,015, styczeń 2011-0,021,luty-0,003,czerwiec -0,003,sierpień-0,017,listopad-0,008,marzec 2012-0,010,lipiec-0,004,listopad-0,008,2013 maj-0,010,grudzień-0,003, 2014 maj-0,005, grudzień- 0,007, 2015 maj-0,003
Awatar użytkownika
smok45
Użytkownik
 
Posty: 1606
Rejestracja: 12 sie 2007, 16:40
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: armands » 27 lut 2015, 22:10

Rozczarowała mnie ta debata, która nie była praktycznie debatą. Najwidoczniej pan minister "wszystko najlepiej wiedzący" nie chciał rozmawiać z lekarzami (nie wspominając o pacjentach), bo na to wskazywał podział programu na bloki.
Oczywiście ostatnie słowo należało do Arłukowicza i mogliśmy się dowiedzieć, że teraz będziemy mieli lepiej niż u Brytyjczyków, tylko musimy być cierpliwi.
Po obejrzeniu filmu o angielskim pacjencie-prostatyku, ten jego monolog wyglądał na bajki z mchu i paproci.

Władku, może Durczok byłby lepszy od Werner, bo czuł blusa, ale on chyba przegrał swoją drugą szansę od Pana B.
...a może i nie?
Awatar użytkownika
armands
Użytkownik
 
Posty: 2672
Rejestracja: 31 paź 2013, 09:27
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: rakar » 27 lut 2015, 23:57

Wiem, że ma ostatnio problemy natury damsko-męskiej. Chcę powiedzieć, że współczesne media, bez sensacji, ani rusz.
Można powiedzieć, że Durczok padł ofiarą swoich kolegów po fachu.
Obrazek Trudno poważnie dyskutować z kimś pozbawionym poczucia humoru
2018 XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" wyróżniony POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ur.1949
III'2007 PSA 8,28;biopsja Gl1+2!?;10/V/2007 limfadenektomia węzły b/z;IX'PSA 0,07;HT VIII-XII;RT XII'07-I'08 7400cGy/37frakcji;cTpN0M0
IV'2008 PSA 0,08; X’ TK ok XII' zastrzyki przeciwzakrzepicowe
I'2009 - XII' PSA 0,35 ng/ml - 0,60 ng/ml
I’2010 MRI ok, zastrzyki przeciwzakrzepicowe do IV’, III’ scyntygrafia & TRUSok, IX’ biopsja spartolona, VII' PSA 0,61;XII' 0,83;
VII'2011 1,03 T'2,33 MRI podejrzenie wznowy VIII’ biopsja- Sclerosis atrophicans prostatae;XI' MRI b/z - obserwować, PSA XI' 1,85;
V'2012 PSA 2,68 T 2,33;VII' 3,37 T'1,23;VII' PET-CT z octanem sugeruje proces nowotworowy; X' PSA 5,40;od X' Apo-Flutam 3x dziennie;po 1 mieś. PSA 1,28; 2 mieś. 1,05; 3 mieś. PSA 0,837;T 2,07
I'2013 zastrzyk Diphereline 11,25 mg na 3 mieś.; IV'2013 PSA 3,14 drugi Dipheriline+ Apo-flutam(zaniechany po 3,5 dniach);IV' w innym lab. PSA po 2 dniach 5,31, po 2 tyg. w swoim lab. PSA 1,92 ng/ml, T 0,19 ng/ml; VI' PET-CT z Choliną rak w obrębie stercza, VII' PSA 9,50 ng/ml, bikalutamid 50 mg * biopsja stercza = ogólnie Gleason 5+4, jeszcze w obrębie torebki (margines 0,2 mm); VIII' PSA 1,30 * T 1,51 bikalutamid 50mg; IX' Zmiana na Eligard PSA 0,85 przed BT IX/X' - 30 Gy=3x10;
I'2014 PSA 0,38 ng/ml {odstawiony bikalutamid}III' PSA 0,86{koniec działania Eligardu} IV' T 0,58 ng/ml*PSA 1,17 ng/ml; VI' T 2,35 & PSA 3,24;VII' T=2,25 & PSA 4,04* VIII' PSA 4,20 T 2,52 PET naciekanie na pęcherz, pęcherzyki nasienne, węzły chłonne| VIII' PSA 4,00 T 2,58 | IX' PSA 4,02 T 1,53 | XI' PSA 6,90 Apo-Flutam 2 tyg, po tym Eligard|
I'2015 PSA 1,65>II' PET-CT z choliną, praktycznie jak w roku poprz.>IV' PSA 8,83 ng/ml, T 1,69 ng/dl, zastosowano bikalutamid> 05' uretrotomia (pobrano próbki do badania histopatol.) V' PSA 1,10; VII' PSA 0,23 ng/ml; IX' 0,26 ng/ml, XI’ TURP, XI/XII' 0,35 ng/ml
I'2016 PSA 0,34 ng/ml, T 0,12 ng/dl / II/II'I PSA 0,41 ng/ml; IV' PSA 0,62 ng/ ml, T 0,23 ng/dl; VI' PSA 0,87 ng/ml, VII posiew ujemny(zaskoczenie), IX PSA 1,70 ng/ml; IX/X' PET-CT progresja, meta do węzła chłonnego biodrowego wspólnego prawego; X' PSA 1,66 ng/ml, T 0,17 ng/dl; XI' PSA 2,14 ng/ml; XII' PSA 3,03 ng/ml, T 0,104 ng/ml
I'2017 PSA 4,05 ng/ml, 08/02/2017 urestomia, II/III'2017 4,88 ng/ml, IV/V'17 PSA 5,36 ng/ml, 1-31maja badanie kliniczne ARAMIS, 5 maja Eligard pół roku, V/VI PSA 6,74 ng/ml, VI/VII 7,28 ng/ml; VIII PSA 9,87 ng/ml, T 0,091ng/dl 24/VIII Xtandi, 19/IX PSA 2,21 ng/ml, 04/X Eligard 45, 16/X PSA 1,55 ng/ml, 13/XI PSA 1,80 ng/ml, 05/XII PSA 3,43 ng/ml, T 0,127L ng/ml,
I'2018 PSA 9,67 ng/m/; scyntygrafia kości wolne od meta; 22/I' PSA 8,08 ng/ml; 24/I' liczne nacieki; 26/I' ChT I wlew docetakselu (jeszcze 9), II'2018 TURBT (koagulacja), badanie histopato: rak prostaty + wykryto drobnokomórkowy rak neuroendokrynny; III/IV' Eligard 45: IV' MRI pęcherz, węzły, odbyt nacieki PSA 7,97 ng/ml; V' PSA 5,92 ng/ml; VI' PSA 3,22 ng/ml; 22/06 ostatni wlew, przerwano ChT; VIII' 2 mieś po ChT PSA 1,81 ng/ml; VIII'23 TK podobne do poprz.; X' PSA 6,44 ng/ml; XI' 4,01 ng/ml, 22.XI' Eligard na pół roku; XII PSA 3,63 ng/ml
Awatar użytkownika
rakar
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 9074
Rejestracja: 09 lip 2007, 08:09
Lokalizacja: Olsztyn
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: Leszek12 » 28 lut 2015, 07:45

Witam: ja tego nie nazwałbym Debatą , to Raczej monolog i popis Poszczególnych Specjalistów i popis Oratorski Ministra . to co wiem że należy Mi się Zielona karta ! oraz Życzenie aby rak mię nie wykończył Zamiast zwrotu Życzenia Życzę Zdrowia.Słabiutkie i materiał zle dobrany , pokazano jak jest w Angli a nie kolejki w Poczekalniach rejestracji w naszych Szpitalach.
ZOMO'82-89
Lat 74 (1941) 4/2010 PSA 7,17ng/ml 7/2010 biopsja ujemna 11/2010 PSA 10,6ng/ml 1/2011 biopsja cT2cN0M0 Gl 4+4 HT całkowita, Scyntygrafia/TK ujemne, 04/2011 RT 74Gy 9/2011 PSA 0,001 Popromienne porażenie jelit 12/2011 PSA 0,002ng/ml 3/2012 PSA 0,006 ng/ml 04/2012 PSA 0.002 ng/ml 09/2012, PSA0,004 ng/ml 10/2012 PSA 0,004 ng/ml 01/2013 PSA 0,015 ng/ml Hormony STOP do 23/04/2013 03/2013 PSA 0,033 ng/ml Testosteron 145,50ng/dl 23/04/2013 Eligard 22,5 (3 mies.) 07/2013 PSA 0.007 ng/ml 23/07/2013 Eligard 22,5 10/2013 PSA <0,002 ng/ml Hormony STOP 02/2014 PSA 0,01 ng/ml 05/2014 PSA 0,033ng/ml
07/2014 PSA 0,062 ng/ml Eligard 22.5 (3 mies.)15, 10,014.PSA 0,010.3,12, 014 PSA 0,005.04,02 2015 PSA 0,010.PSA0,021 dnia11, o3,2015, 11,05,2015, PSA 0,049, Eligard 0,04545MG, pół roczny.
Leszek12
Użytkownik
 
Posty: 1375
Rejestracja: 03 lis 2011, 10:01
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: armands » 28 lut 2015, 10:34

Link do wczorajszej debaty, monologu, czy czym to było :/

http://www.tvn24.pl/debata/wygrac-z-rakiem,1.html#chapter-0
Awatar użytkownika
armands
Użytkownik
 
Posty: 2672
Rejestracja: 31 paź 2013, 09:27
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: AParsley » 28 lut 2015, 11:55

ZOMO'82-89 pisze:...pokazano jak jest w Angli a nie kolejki w Poczekalniach rejestracji w naszych Szpitalach.

Coś o tym wiem. Ostatnio w CO spędziłem godzinę w kolejce do rejestracji i 10 min na wizycie u lekarza. Z tych 10 min jestem zadowolony a 1h w kolejce bez komentarza.

Pozdrawiam AParsley
Rocznik 1961 Przed RP 2010: PSA 03'10: 9,08 ng/ml ( wolne 0,354 ); 04'10: 7 ng/ml ( wolne 0,259 ); 07'10: 6,9 ng/ml; 09'10 9,06 ng/ml ( wolne 0,321 ); Biopsja 10'10 (12 rdzeni): b/z; PSA - 12'10: 7,81 ng/ml (wolne 0,352 );
2012 PSA 02'12: 10,63 ng/ml ( wolne 0,51 ); 06'12 - 10,82 ng/ml (wolne 0,45; fPSA/PSA 4,2 ); Biopsja - 10.2012 ( 12 rdzeni ) : płat lewy -> PIN high grade (1/6), poza tym utkania raka nie stwierdzono;
2013 PSA - 03'13: 12,59 ng/ml (wolne 0,56; fPSA/PSA 4,5 );
2014 PSA 01'14: 11,51 ng/ml; 04'14: 12,33 ng/ml; 07'14 TRUS + biopsja (12 rdzeni) : płat prawy: BPH prostatae; płat lewy: Adenocarcinoma prostatae (1/5), Gleason 7 (3+4 ); PSA 09'14: 15,19 ng/ml; 11'14: 15,41 ng/ml;
19'11'2014 LRP ECZ Otwock - histo-pat Adenocarcinoma prostatae Gleason 8 (4+4); UICC(7ed ): pT3aF (pT2a) pN0 R0 V/L 0 EPE(+) SM(-) Rozrost nowotworowy zajmuje płat lewy poniżej 50% pola powierzchni jego przekroju. W materiale pooperacyjnym stwierdza się ogniska naciekania torebki gruchołu bez jej przekroczenia ( R0 ), nacieki wzdłuż pni nerwowych. Nowotwór nie nacieka pęcherzyków nasiennych. Apex - obustronnie wolny od nacieku raka. Lymphonodulitis reactiva regionalis (0/20)
Po LRP 2015 13'02'15: PSA: 0,492 ng/ml, T: 332 ng/dl; 23'02'15: PSA: 0,505 ng/ml ; 23'03'15: 0,482 ng/ml; 23'04'15: PSA: 0,598 ng/ml; wapń: 2,39 mmol/l; Vit D3: 41,5 ng/ml; 13'05'15: PSA: 0,731 ng/ml;
RT 11'05'15 - 10'06'15 - 15MeV tech IMRT w dawce 57,2Gy w 22 frakcjach [Po RT 2015] PSA: 30'06'15: 0,299 ng/ml; 04'08'15: 0,270 ng/ml; 25'08'15: 0,183 ng/ml; 27'10'15: PSA: 0,136 ng/ml T: 347 ng/ml; 02'12'15 PSA: 0,117 ng/ml, T: 372 ng/dl, Vit D3: 48,7 ng/ml; 22'12'15 PSA: 0,077 ng/ml;
2016 22'01'16 PSA: 0,069 ng/ml; T: 301 ng/dl; 25'02'16 PSA: 0,058 ng/ml; T: 387 ng/dl;24'03'2016 PSA: 0,047 ng/ml; 10'06'2016 PSA: 0,025 ng/ml;
2017 02'03'2017 PSA: 0,011 ng/ml, T: 292 ng/dl; 13'06'2017 PSA: 0,010 ng/ml, T: 304 ng/dl, D3: 58,4 ng/ml
AParsley
Użytkownik
 
Posty: 587
Rejestracja: 02 wrz 2014, 18:41
Lokalizacja: Warszawa
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: markow64 » 01 mar 2015, 15:05

Były zachwyty nad brytyjską służbą zdrowia ale była tam też mowa o tym, że typowy lekarz GP (odpowiednik naszego lekarza rodzinnego) przyjmuje dziennie kilkudziesięciu pacjentów i dla każdego ma kilka minut więc były przypadki, że pacjent uskarżający się na ból przez kilka lat dostaje Paracetamol, a potem nagle okazuje się, że ma zaawansowanego raka. Największą zaletą brytyjskiej służby zdrowia jest 100% refundacja wszystkich leków przepisanych przez lekarza ale skoro brytyjczyków na to stać to czemu nie.
Tata (ur. 1951). (IV.14) PSA = 24,5; (VI.14) Biopsja = Gleason 7 (3+4); (VIII/IX.14) RTG płuc=OK; SCYN=OK; CT=węzły?, pęcherzyki nasienne?; (X.14) PET/CT (11C octan) = brak cech rozsiewu; (X.14) PR = pT3aN0M0, R(0), Gleason 8 (3+5); Powikłania po PR: rozejście zespolenia cewkowo-pęcherzowego skutkujące nawrotowym zwężeniem cewki i ujścia pęcherza moczowego; (XII.15) zdiagnozowano przewlekłą białaczkę limfatyczną
PSA po PR:
1 miesiąc = 0,017; 3 m-ce = 0,003; 6 m-cy = 0,005; 9 m-cy = 0,010; 12 m-cy < 0,1; 15 m-cy = 0,02
markow64
Użytkownik
 
Posty: 50
Rejestracja: 19 kwie 2014, 18:58
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: ewaryn » 02 mar 2015, 08:20

Jeżeli w Waszym otoczeniu znacie kogoś ze stwardnieniem rozsianym, to przekażcie ludziom te informacje.
Na końcu wkleję dostęp do materiałów.
Tak w skrócie:
W Austrii neurochirurg Franz Schelling opracował metodę leczenia chirurgicznego SM. Metoda jest prosta, bezpieczna, łatwa do wykonania. Okazuje się, że problem SM nie tkwi w samym mózgu, zaburzone są przepływy żylne w obrębie szyi. Lekarz ten opracował tą metodę już blisko 40 !!! lat temu. Próbuje zainteresować nią świat medyczny.
Napotyka na opór. Po wykonaniu tego prostego zabiegu ludzie wracają do zdrowia. Neurolodzy są nadal głusi i udają, że problemu nie ma. Nadal pompują w chorych interferon, do momentu kiedy już się go podawać nie da ze względu na skutki uboczne, które się pojawiają.
31 stycznia zorganizowana została we Wrocławiu konferencja na ten temat. Zaproszono Schellinga i lekarzy związanych z leczeniem SM. Na sali nie pojawił się żaden neurolog.
Resztę dowiecie się z materiałów filmowych:
Migawki z konferencji- wystąpienie Schellinga:
https://www.youtube.com/watch?v=OOjjr2tef2Y
https://www.youtube.com/watch?v=r5L-8m7v0JA
https://www.youtube.com/watch?v=dp0xctj2HPs

Rozmowa telefoniczna z pacjentem leczonym tą metodą. W filmie podany jest adres strony gdzie można zapoznać się z relacjami ludzi leczonymi tą metodą:
https://www.youtube.com/watch?v=KBIL3ShMP9s

Na konferencję zaproszono również Jerzego Ziębę. Warto posłuchać, bo mówi też o nowotworach:
https://vimeo.com/119933902?mc_cid=65a2 ... e74e7d9c0f
Zięba jutro będzie w programie :"Dzień dobry TVN" (o godz. 10 ).
ewaryn
Użytkownik
 
Posty: 2940
Rejestracja: 17 lis 2008, 07:40
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: rakar » 02 mar 2015, 08:27

ewaryn pisze:Jeżeli w Waszym otoczeniu znacie kogoś ze stwardnieniem rozsianym, to przekażcie ludziom te informacje.
Na końcu wkleję dostęp do materiałów.
Tak w skrócie:
W Austrii neurochirurg Franz Schelling opracował metodę leczenia chirurgicznego SM. Metoda jest prosta, bezpieczna, łatwa do wykonania. Okazuje się, że problem SM nie tkwi w samym mózgu, zaburzone są przepływy żylne w obrębie szyi. Lekarz ten opracował tą metodę już blisko 40 !!! lat temu. Próbuje zainteresować nią świat medyczny.
Napotyka na opór. Po wykonaniu tego prostego zabiegu ludzie wracają do zdrowia. Neurolodzy są nadal głusi i udają, że problemu nie ma. Nadal pompują w chorych interferon, do momentu kiedy już się go podawać nie da ze względu na skutki uboczne, które się pojawiają.
31 stycznia zorganizowana została we Wrocławiu konferencja na ten temat. Zaproszono Schellinga i lekarzy związanych z leczeniem SM. Na sali nie pojawił się żaden neurolog.
Resztę dowiecie się z materiałów filmowych:
Migawki z konferencji- wystąpienie Schellinga:
https://www.youtube.com/watch?v=OOjjr2tef2Y
https://www.youtube.com/watch?v=r5L-8m7v0JA
https://www.youtube.com/watch?v=dp0xctj2HPs

Rozmowa telefoniczna z pacjentem leczonym tą metodą. W filmie podany jest adres strony gdzie można zapoznać się z relacjami ludzi leczonymi tą metodą:
https://www.youtube.com/watch?v=KBIL3ShMP9s

Na konferencję zaproszono również Jerzego Ziębę. Warto posłuchać, bo mówi też o nowotworach:
https://vimeo.com/119933902?mc_cid=65a2 ... e74e7d9c0f
Zięba jutro będzie w programie :"Dzień dobry TVN" (o godz. 10 ).


Żeby nie przykrywać poprz. posta, cytuję.
A poniżej o tym, z czym przez 2 mieś. walczyliśmy, szukaliśmy przyczyny zastoju w badaniach PETem, to jest potwierdzenie
:


Masz zieloną kartę? Nie skorzystasz z PET

Zielona karta mająca przyspieszyć leczenie nowotworu, nie pozwala skorzystać z nowoczesnego sprzętu. Chodzi o PET, czyli urządzenie do Pozytonowej Tomografii Emisyjnej przy pomocy izotopów promieniotwórczych.
Badanie wykrywa w bardzo wczesnym stadium nawet najmniejsze komórki nowotworowe, których nie pokazuje inna aparatura diagnostyczna. Wykrywalność schorzeń onkologicznych tą metodą jest najwyższa i wynosi ok. 90 proc.

-Wydawało się oczywiste, że badanie tym urządzeniem będzie jednym z fundamentów obowiązującego od stycznia tego roku tzw. pakietu onkologicznego – pisze „Dziennik Polski”. Według jego założeń każdy pacjent, u którego podejrzewana jest choroba nowotworowa, otrzymuje zieloną kartę - rodzaj przepustki do szybkiego zdiagnozowania raka i rozpoczęcia leczenia. Niestety. Okazuje się, że pacjent z zieloną kartą na badanie PET-em nie ma co liczyć. Choć NFZ zapewnia, że w ramach tzw. diagnostyki pogłębionej zapłaci za przebadanie pacjenta PET-em, to i tak nikt go na takie badania nie skieruje.

- Maksymalna kwota, tzw. ryczałt, którą w ramach pakietu onkologicznego możemy wydać na diagnostykę, wynosi 1900 zł. Tymczasem badanie PET-em kosztuje 3300 zł - wyjaśnia Annna Drukała ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jej słowa potwierdza Dariusz Pietras z Medycznego Centrum Diagnostycznego Voxel przy Szpitalu Wojskowym w Krakowie. - W tym roku NFZ wykupił u nas więcej badań niż w roku ubiegłym. Ale ryczałty są za niskie i nikogo z zieloną kartą do nas nie przyślą. Wielka szkoda - komentuje Pietras.

-Liczby mówią same za siebie – pisze dziennik. Jak informuje dr Małgorzata Trofimiuk-Muldner, małopolski konsultant ds. medycyny nuklearnej, liczba badań PET-em w Małopolsce w styczniu i lutym spadła o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Kto zatem będzie korzystał z PET-a? Ci, którzy zielonej karty nie zechcą i wybiorą leczenie starą metodą. Tyle tylko, że mamy kolejny przykład potwierdzający tezę wielu lekarzy, iż zielona karta częstokroć - zamiast pomagać - szkodzi pacjentom.
Źródło: http://www.termedia.pl/Masz-zielona-kar ... 16376.html
Obrazek Trudno poważnie dyskutować z kimś pozbawionym poczucia humoru
2018 XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" wyróżniony POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ur.1949
III'2007 PSA 8,28;biopsja Gl1+2!?;10/V/2007 limfadenektomia węzły b/z;IX'PSA 0,07;HT VIII-XII;RT XII'07-I'08 7400cGy/37frakcji;cTpN0M0
IV'2008 PSA 0,08; X’ TK ok XII' zastrzyki przeciwzakrzepicowe
I'2009 - XII' PSA 0,35 ng/ml - 0,60 ng/ml
I’2010 MRI ok, zastrzyki przeciwzakrzepicowe do IV’, III’ scyntygrafia & TRUSok, IX’ biopsja spartolona, VII' PSA 0,61;XII' 0,83;
VII'2011 1,03 T'2,33 MRI podejrzenie wznowy VIII’ biopsja- Sclerosis atrophicans prostatae;XI' MRI b/z - obserwować, PSA XI' 1,85;
V'2012 PSA 2,68 T 2,33;VII' 3,37 T'1,23;VII' PET-CT z octanem sugeruje proces nowotworowy; X' PSA 5,40;od X' Apo-Flutam 3x dziennie;po 1 mieś. PSA 1,28; 2 mieś. 1,05; 3 mieś. PSA 0,837;T 2,07
I'2013 zastrzyk Diphereline 11,25 mg na 3 mieś.; IV'2013 PSA 3,14 drugi Dipheriline+ Apo-flutam(zaniechany po 3,5 dniach);IV' w innym lab. PSA po 2 dniach 5,31, po 2 tyg. w swoim lab. PSA 1,92 ng/ml, T 0,19 ng/ml; VI' PET-CT z Choliną rak w obrębie stercza, VII' PSA 9,50 ng/ml, bikalutamid 50 mg * biopsja stercza = ogólnie Gleason 5+4, jeszcze w obrębie torebki (margines 0,2 mm); VIII' PSA 1,30 * T 1,51 bikalutamid 50mg; IX' Zmiana na Eligard PSA 0,85 przed BT IX/X' - 30 Gy=3x10;
I'2014 PSA 0,38 ng/ml {odstawiony bikalutamid}III' PSA 0,86{koniec działania Eligardu} IV' T 0,58 ng/ml*PSA 1,17 ng/ml; VI' T 2,35 & PSA 3,24;VII' T=2,25 & PSA 4,04* VIII' PSA 4,20 T 2,52 PET naciekanie na pęcherz, pęcherzyki nasienne, węzły chłonne| VIII' PSA 4,00 T 2,58 | IX' PSA 4,02 T 1,53 | XI' PSA 6,90 Apo-Flutam 2 tyg, po tym Eligard|
I'2015 PSA 1,65>II' PET-CT z choliną, praktycznie jak w roku poprz.>IV' PSA 8,83 ng/ml, T 1,69 ng/dl, zastosowano bikalutamid> 05' uretrotomia (pobrano próbki do badania histopatol.) V' PSA 1,10; VII' PSA 0,23 ng/ml; IX' 0,26 ng/ml, XI’ TURP, XI/XII' 0,35 ng/ml
I'2016 PSA 0,34 ng/ml, T 0,12 ng/dl / II/II'I PSA 0,41 ng/ml; IV' PSA 0,62 ng/ ml, T 0,23 ng/dl; VI' PSA 0,87 ng/ml, VII posiew ujemny(zaskoczenie), IX PSA 1,70 ng/ml; IX/X' PET-CT progresja, meta do węzła chłonnego biodrowego wspólnego prawego; X' PSA 1,66 ng/ml, T 0,17 ng/dl; XI' PSA 2,14 ng/ml; XII' PSA 3,03 ng/ml, T 0,104 ng/ml
I'2017 PSA 4,05 ng/ml, 08/02/2017 urestomia, II/III'2017 4,88 ng/ml, IV/V'17 PSA 5,36 ng/ml, 1-31maja badanie kliniczne ARAMIS, 5 maja Eligard pół roku, V/VI PSA 6,74 ng/ml, VI/VII 7,28 ng/ml; VIII PSA 9,87 ng/ml, T 0,091ng/dl 24/VIII Xtandi, 19/IX PSA 2,21 ng/ml, 04/X Eligard 45, 16/X PSA 1,55 ng/ml, 13/XI PSA 1,80 ng/ml, 05/XII PSA 3,43 ng/ml, T 0,127L ng/ml,
I'2018 PSA 9,67 ng/m/; scyntygrafia kości wolne od meta; 22/I' PSA 8,08 ng/ml; 24/I' liczne nacieki; 26/I' ChT I wlew docetakselu (jeszcze 9), II'2018 TURBT (koagulacja), badanie histopato: rak prostaty + wykryto drobnokomórkowy rak neuroendokrynny; III/IV' Eligard 45: IV' MRI pęcherz, węzły, odbyt nacieki PSA 7,97 ng/ml; V' PSA 5,92 ng/ml; VI' PSA 3,22 ng/ml; 22/06 ostatni wlew, przerwano ChT; VIII' 2 mieś po ChT PSA 1,81 ng/ml; VIII'23 TK podobne do poprz.; X' PSA 6,44 ng/ml; XI' 4,01 ng/ml, 22.XI' Eligard na pół roku; XII PSA 3,63 ng/ml
Awatar użytkownika
rakar
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 9074
Rejestracja: 09 lip 2007, 08:09
Lokalizacja: Olsztyn
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: wlobo135 » 02 mar 2015, 10:13

ewaryn pisze:
Jeżeli w Waszym otoczeniu znacie kogoś ze stwardnieniem rozsianym, to przekażcie ludziom te informacje.
Ewa "wrzuć" to na DSS.
Awatar użytkownika
wlobo135
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 4096
Rejestracja: 18 mar 2010, 07:34
Lokalizacja: Sydney
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: zosia bluszcz » 02 mar 2015, 10:28

wlobo135 pisze:
ewaryn pisze:
Jeżeli w Waszym otoczeniu znacie kogoś ze stwardnieniem rozsianym, to przekażcie ludziom te informacje.
Ewa "wrzuć" to na DSS.

Dlaczego na DSS? ]Bo DSS to duze forum: i duzo ludzi je czyta.[/i]

Stwardnienie rozsiane nie jest choroba nowotworowa.
Obrazek
zosia bluszcz
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 7873
Rejestracja: 13 cze 2009, 00:06
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: ewaryn » 02 mar 2015, 10:35

wlobo135 pisze:
ewaryn pisze:
Jeżeli w Waszym otoczeniu znacie kogoś ze stwardnieniem rozsianym, to przekażcie ludziom te informacje.
Ewa "wrzuć" to na DSS.

Włodku,
te informacje powinno podawać się wszędzie. Już aktualnie mówi się o masowych zachorowaniach na SM. Ludzie powinni się o tym dowiedzieć.
Co do DSS- no chyba nie, jednym ze sponsorów tego forum jest-Boehringer Ingelheim.
Podejrzewam, że ten mój post nie wisiałby dłużej niż kwadrans :)
ewaryn
Użytkownik
 
Posty: 2940
Rejestracja: 17 lis 2008, 07:40
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: AParsley » 02 mar 2015, 10:59

Dzięki Ewa,

"Sprzedałem" info mężowi naszej przyjaciółki, która ma SM od wielu lat. Poczekam na odzew od Niej.

Pozdrawiam AParsley
Rocznik 1961 Przed RP 2010: PSA 03'10: 9,08 ng/ml ( wolne 0,354 ); 04'10: 7 ng/ml ( wolne 0,259 ); 07'10: 6,9 ng/ml; 09'10 9,06 ng/ml ( wolne 0,321 ); Biopsja 10'10 (12 rdzeni): b/z; PSA - 12'10: 7,81 ng/ml (wolne 0,352 );
2012 PSA 02'12: 10,63 ng/ml ( wolne 0,51 ); 06'12 - 10,82 ng/ml (wolne 0,45; fPSA/PSA 4,2 ); Biopsja - 10.2012 ( 12 rdzeni ) : płat lewy -> PIN high grade (1/6), poza tym utkania raka nie stwierdzono;
2013 PSA - 03'13: 12,59 ng/ml (wolne 0,56; fPSA/PSA 4,5 );
2014 PSA 01'14: 11,51 ng/ml; 04'14: 12,33 ng/ml; 07'14 TRUS + biopsja (12 rdzeni) : płat prawy: BPH prostatae; płat lewy: Adenocarcinoma prostatae (1/5), Gleason 7 (3+4 ); PSA 09'14: 15,19 ng/ml; 11'14: 15,41 ng/ml;
19'11'2014 LRP ECZ Otwock - histo-pat Adenocarcinoma prostatae Gleason 8 (4+4); UICC(7ed ): pT3aF (pT2a) pN0 R0 V/L 0 EPE(+) SM(-) Rozrost nowotworowy zajmuje płat lewy poniżej 50% pola powierzchni jego przekroju. W materiale pooperacyjnym stwierdza się ogniska naciekania torebki gruchołu bez jej przekroczenia ( R0 ), nacieki wzdłuż pni nerwowych. Nowotwór nie nacieka pęcherzyków nasiennych. Apex - obustronnie wolny od nacieku raka. Lymphonodulitis reactiva regionalis (0/20)
Po LRP 2015 13'02'15: PSA: 0,492 ng/ml, T: 332 ng/dl; 23'02'15: PSA: 0,505 ng/ml ; 23'03'15: 0,482 ng/ml; 23'04'15: PSA: 0,598 ng/ml; wapń: 2,39 mmol/l; Vit D3: 41,5 ng/ml; 13'05'15: PSA: 0,731 ng/ml;
RT 11'05'15 - 10'06'15 - 15MeV tech IMRT w dawce 57,2Gy w 22 frakcjach [Po RT 2015] PSA: 30'06'15: 0,299 ng/ml; 04'08'15: 0,270 ng/ml; 25'08'15: 0,183 ng/ml; 27'10'15: PSA: 0,136 ng/ml T: 347 ng/ml; 02'12'15 PSA: 0,117 ng/ml, T: 372 ng/dl, Vit D3: 48,7 ng/ml; 22'12'15 PSA: 0,077 ng/ml;
2016 22'01'16 PSA: 0,069 ng/ml; T: 301 ng/dl; 25'02'16 PSA: 0,058 ng/ml; T: 387 ng/dl;24'03'2016 PSA: 0,047 ng/ml; 10'06'2016 PSA: 0,025 ng/ml;
2017 02'03'2017 PSA: 0,011 ng/ml, T: 292 ng/dl; 13'06'2017 PSA: 0,010 ng/ml, T: 304 ng/dl, D3: 58,4 ng/ml
AParsley
Użytkownik
 
Posty: 587
Rejestracja: 02 wrz 2014, 18:41
Lokalizacja: Warszawa
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: ewaryn » 02 mar 2015, 11:27

AParsley pisze:Dzięki Ewa,

"Sprzedałem" info mężowi naszej przyjaciółki, która ma SM od wielu lat. Poczekam na odzew od Niej.

Pozdrawiam AParsley

To świetnie :)
Niedawno rozmawiając telefonicznie z jednym z kolegów z naszego forum okazało się, że on zna dwóch ludzi z SM. Info poszło :)
Nie byłam na stronie Ryszarda Wiercińskiego (adres strony podaje w czasie filmu)- chyba trzeba zacząć szukać sposobu załatwienia problemu przez jego stronę.

No, cóż że przy okazji "naszego problemu" pomożemy komuś z "innym problemem" - to chyba tylko może cieszyć :)
Ewa
ewaryn
Użytkownik
 
Posty: 2940
Rejestracja: 17 lis 2008, 07:40
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: zosia bluszcz » 07 mar 2015, 10:05

To teraz juz wiecie skad sie biora skandalicze opisy materialu pobranego podczas biopsji prostaty.
Zadnych standardow.
O akredytacji laboratoriow, pracowni patologicznych, osrodkow badan obrazowych nikt nigdy nie slyszal.
Nikt nie prowadzi regularnego przegladu wynikow badan.
A partacze pozostaja bezkarni.


Pacjenci otrzymują fałszywe wyniki badań


Z KRAJU DATA:2015-02-17 ŹRÓDŁO:["RZECZPOSPOLITA"]

Przez brak standardów funkcjonowania laboratoriów jeden na dziesięć wyników jest błędny!

Maciej Szmitkowski, konsultant krajowy diagnostyki laboratoryjnej, twierdzi, że jedno na dziesięć wyników badań laboratoryjnych w Polsce jest błędne. Pacjentka może się np. dowiedzieć, że nie wykryto u niej w cytologii komórek nowotworowych, gdy tymczasem rozwija się rak szyjki macicy.

To duży problem, bo lekarze, sugerując się wynikami diagnostyki, podejmują nietrafne decyzje o dalszej kuracji lub jej zaprzestaniu.

Błędy wynikają z luk w przepisach, m.in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawy o diagnostach laboratoryjnych oraz braku standardów analiz przeprowadzanych w laboratoriach.

Złe prawo...

– Prawo, owszem jest, ale martwe. Rejestr laboratoriów prowadzi wojewoda. Na etapie ich zgłaszania do urzędu właściciel musi podać tylko jego nazwę i adres oraz pozytywną opinię sanepidu o warunkach lokalowych – tłumaczy Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Zaznacza, że wojewoda nie zbiera informacji najistotniejszych dla jakości badań. Czyli, jaką diagnostykę prowadzi laboratorium, kto jest jego kierownikiem i czy pracownicy spełniają odpowiednie wymagania. – Gdy chcieliśmy wyegzekwować zbieranie tych danych przez wojewodów, jedno z sieciowych laboratoriów podało nas do Naczelnego Sądu Administracyjnego – dodaje.

...i system finansowania

Jakości badań nie sprzyja system ich finansowania. NFZ nie płaci za diagnostykę ani przychodniom, ani szpitalom. Te ostatnie mają je wykonać z ogólnej puli pieniędzy na leczenie. Dlatego często pozbywają się laboratoriów. Wolą zlecić te usługi zewnętrznym firmom. Tak robi np. Szpital Kliniczny nr ? w Lublinie. Na 1658 zarejestrowanych w Polsce laboratoriów 60 proc. ma prywatnych właścicieli.

Sieci mają tylko swoje punkty pobrań, a materiał jest transportowany później kilkaset kilometrów. Kierownik laboratoriów pełni tę funkcję w ośmiu placówkach. Diagności są też zmuszani do autoryzowania pieczątką badań, których sami nie wykonali – alarmuje prezes Puacz. Dodaje, że niektóre badania są przeprowadzane nawet za granicą. A pacjent nawet nie wie, że próbki i wyniki są wykorzystywane do celów naukowych.

Sprawą laboratoriów zajmowała się niedawno sejmowa Komisja Zdrowia. Posłowie dyskutowali o kontroli pracy laboratoriów. Odpowiedzialny za nią jest Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

– Sprawdzamy m.in. badania z biochemii klinicznej czy hematologii, ale nie mamy żadnych możliwości prawnych, by karać za złe wyniki – mówiła w Sejmie Barbara Przybyła-Hac, zastępca dyrektora ośrodka.

Resort zdrowia widzi potrzebę zwiększenia kontroli nad laboratoriami.

– Zastanowimy się, czy wyposażyć Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w możliwość wyciągania konsekwencji wobec źle pracujących laboratoriów – mówi Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia.

Izba twierdzi, że jakość diagnostyki się nie poprawi, dopóki nie powstanie krajowy rejestr badań laboratoryjnych, a NFZ nie zacznie sprawdzać, jakie badania wykonuje się pacjentom. Teraz lekarze rodzinni finansowani przez NFZ ryczałtem zaledwie 4,5 proc. pieniędzy wydają na badania. Im mniej ich zlecą, tym więcej zostanie im w kieszeni.

Według resortu jednak NFZ nie powinien oddzielnie kontraktować laboratoriów. ("Rzeczpospolita")
[/i]
http://esculap.com/news/138370/Pacjenci_otrzymują_fałszywe_wyniki_badań
Obrazek
zosia bluszcz
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 7873
Rejestracja: 13 cze 2009, 00:06
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: Leszek12 » 07 mar 2015, 12:38

Witam Zosiu: to wiesz dlaczego robię 2 badania PSA w 2 innych laboratoriach , dawno krążyło u nas że wyniki z różnych laboratoriów się różnią , ja przekonałem się do Laboratorium Szpitala Onkologicznego !. Mała Jola pozdrawia duża Jolę !
ZOMO'82-89
Lat 74 (1941) 4/2010 PSA 7,17ng/ml 7/2010 biopsja ujemna 11/2010 PSA 10,6ng/ml 1/2011 biopsja cT2cN0M0 Gl 4+4 HT całkowita, Scyntygrafia/TK ujemne, 04/2011 RT 74Gy 9/2011 PSA 0,001 Popromienne porażenie jelit 12/2011 PSA 0,002ng/ml 3/2012 PSA 0,006 ng/ml 04/2012 PSA 0.002 ng/ml 09/2012, PSA0,004 ng/ml 10/2012 PSA 0,004 ng/ml 01/2013 PSA 0,015 ng/ml Hormony STOP do 23/04/2013 03/2013 PSA 0,033 ng/ml Testosteron 145,50ng/dl 23/04/2013 Eligard 22,5 (3 mies.) 07/2013 PSA 0.007 ng/ml 23/07/2013 Eligard 22,5 10/2013 PSA <0,002 ng/ml Hormony STOP 02/2014 PSA 0,01 ng/ml 05/2014 PSA 0,033ng/ml
07/2014 PSA 0,062 ng/ml Eligard 22.5 (3 mies.)15, 10,014.PSA 0,010.3,12, 014 PSA 0,005.04,02 2015 PSA 0,010.PSA0,021 dnia11, o3,2015, 11,05,2015, PSA 0,049, Eligard 0,04545MG, pół roczny.
Leszek12
Użytkownik
 
Posty: 1375
Rejestracja: 03 lis 2011, 10:01
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: zosia bluszcz » 13 mar 2015, 08:48

Prezes NRL: pakiet onkologiczny to nieudany eksperyment, który trzeba zakończyć

Autor: PAP/Rynek Zdrowia 12 marca 2015 16:33

Pakiet onkologiczny to nieudany eksperyment i należy go jak najszybciej zakończyć - przekonywali uczestnicy czwartkowej konferencji w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej. Wśród negatywnych skutków pakietu wskazywali m.in. wydłużenie kolejek do lekarzy rodzinnych.


Prezes fundacji 1 czerwca Piotr Piotrowski wskazywał, że zgodnie z założeniami pakietu pełną diagnostykę pacjenta z podejrzeniem choroby nowotworowej należy wykonać w ciągu 9 tygodni. Jeśli placówka medyczna nie zrobi tego w tym czasie, NFZ zapłaci jej jedynie 70 proc. stawki. Tymczasem, jak podkreślał, sytuacje takie mogą mieć miejsce nie z winy placówki, a np. dlatego, że pacjent musi wyjechać.

Piotrowski przypomniał, że lekarz specjalista ma prawo wystawić pacjentowi kartę szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) tylko w przypadku zdiagnozowania nowotworu, a nie - jak lekarz rodzinny - w przypadku podejrzenia choroby. W praktyce, jak przekonywał, powoduje to odsyłanie pacjentów przez specjalistów do lekarzy rodzinnych, by ci wystawili im kartę.

Jacek Siwiec z fundacji Watch Health Care zaznaczył z kolei, że po wejściu w życie pakietu do kilku dni wydłużył się czas oczekiwania na wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), z czym wcześniej nie było problemu. Podkreślił, że według danych fundacji przewidziany w pakiecie czas 9 tygodni na diagnostykę pacjenta to w rzeczywistości 21-24 tygodnie.

Prof. Lucyna Kępka z Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie oceniła, że pakiet onkologiczny to "największy bubel biurokratyczny", jaki widziała w swojej karierze zawodowej. Jej zdaniem pakiet - poprzez nałożenie wymogów dotyczących m.in. wypełniania karty DiLO i zwołania konsylium w konkretnym momencie - karze lekarzy i ośrodki, które dotąd dobrze leczyły pacjentów.

Podkreśliła m.in., że po zwołaniu konsylium pacjent nie może mieć już w ramach pakietu wykonywanych żadnych badań, bo konsylium kończy etap diagnostyki. W sytuacji, gdy później potrzebne są dodatkowe badania, są one wykonywane na koszt świadczeniodawcy.

Inny wskazany przez nią problem to fakt, że po zakończeniu leczenia karta DiLO jest zamykana. W praktyce oznacza to, że pacjent z nawrotem choroby nie może mieć wykonanych badań w ramach tzw. szybkiej ścieżki, bo wcześniej musi ponownie otrzymać kartę.Kępka zwróciła także uwagę, że w karcie można wpisać tylko jedną jednostkę chorobową, tymczasem w trakcie pogłębionej diagnostyki czasami okazuje się, że pacjent ma dwa nowotwory, dwóch różnych organów. W takiej sytuacji na wykonanie badań drugiego nowotworu pacjent musi ustawić się w "zwykłej", a nie "szybkiej" kolejce.

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdr ... 04,14.html
Obrazek
zosia bluszcz
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 7873
Rejestracja: 13 cze 2009, 00:06
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: armands » 17 mar 2015, 12:25

Miałem dziś już nic nie pisać... ale wkleić muszę, bo mnie rozerwie od środka :mad: :(

Obrazek
Awatar użytkownika
armands
Użytkownik
 
Posty: 2672
Rejestracja: 31 paź 2013, 09:27
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: szef admin » 25 mar 2015, 10:50

Pakiet onkologiczny konieczny do poprawy. Onkolodzy piszą do premier Ewy Kopacz

Onkolodzy domagają się radykalnych zmian w pakiecie onkologicznym. To, co wprowadziło ministerstwo zdrowia nie dość, że powoduje leczenie według wskazań biurokratycznych nie medycznych to jeszcze przyczynia się do strat szpitali od 1,5 do nawet 8 mln zł i może skutkować zapaścią w onkologii.

Przedstawiciele siedmiu towarzystw medycznych wystosowali specjalny apel do samej premier Ewy Kopacz dzieląc się niepokojem spowodowanym przez wejście w życie pakietu onkologicznego. Nie doczekali się odpowiedzi, dlatego postanowili podzielić się swoimi obserwacjami z mediami. Ich zdaniem pakietu jednak nie należy wstrzymywać, ale go poprawić.

- Niepokoi nas to, że z pakiety wyłączeni są chorzy kwalifikowani do terapii paliatywnej oraz ci z rozpoznaniem łagodnego nowotworu, choć łagodny rak także może zabić – mówił podczas konferencji w Warszawie, prof. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. – Około 20 tys. osób jest wyłączonych z szybkiej ścieżki diagnostycznej. Dodatkowym problemem jest system sprawozdawczości na podstawie zielonej karty. Karta, która w zamyśle miała służyć choremu stała się narzędziem do zbierania danych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pakiet wprowadził wiele biurokracji poprzez wypełnianie danych w zielonej karcie, ale także trzeba wpisywać informacje w Krajowym Rejestrze Nowotworów oraz w rejestrze oczekujących na świadczenia. Te systemy nie współpracują z systemami szpitalnymi, co powoduje trudności w rozliczeniach w efekcie czego od kilku do maksymalnie 30 procent procedur jest rozliczanych w ramach pakietu, a pozostałe przechodzą do świadczeń limitowanych powodując nadwykonania wyższe nawet o kilka tysięcy procent. Polskie szpitale nie są w stanie zrealizować wymogów sprawozdawczości NFZ.

- Liczba chorych leczona poza pakietem rosnie lawinowo – mówił prof. Krzysztof Składowski, prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. – Może zdarzyć się tak, że nie będziemy ich leczyć nie dlatego, że nie chcemy, ale dlatego, że nikt za nich nie zapłaci. Problemem jest zrównanie wyceny hotelowej i szpitalnej radioterapii, niewiadome jak rozliczać jednoczasową chemioradioterapię, czy jako chemioterapię, czy radioterapię, a leczy się w ten sposób sporo nowotworów, bo raki głowy i szyi, czy nowotwory płuc.

- Pakiet nie przyczynił się w żaden sposób do poprawy merytorycznej opieki nad pacjentem – zauważył prof. Rafał Dziadziuszko, krajowy konsultant ds. radioterapii onkologicznej. – Nie ma wytycznych kompleksowego leczenia więc lekarze koncentrują się na wypełnianiu biurokratycznych założeń pakietu a nie na standardach leczniczych, których zresztą nie ma. A powinny być podpięte do pakietu.

Dlatego onkolodzy postulują gruntowne zmiany przede wszystkim na poziomie rozporządzeń resortu zdrowia i zarządzeń NFZ.

- Można pakiet ograniczyć do kilku rozpoznań, do kilku ośrodków – sugerował prof. Jacek Fijuth. – Ale chodzi o włączenie tych chorych, których obecnie pakiet wyklucza, trzeba zweryfikować system raportowania procedur, zmienić parytet części limitowej i nielimitowej.
Kontynuacja pakietu w takiej postaci jak obecnie może grozić katastrofą.
Źródło: http://www.termedia.pl/Pakiet-onkologic ... 16691.html
Obrazek Trudno poważnie dyskutować z kimś pozbawionym poczucia humoru
2018 XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" wyróżniony POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ur.1949
III'2007 PSA 8,28;biopsja Gl1+2!?;10/V/2007 limfadenektomia węzły b/z;IX'PSA 0,07;HT VIII-XII;RT XII'07-I'08 7400cGy/37frakcji;cTpN0M0
IV'2008 PSA 0,08; X’ TK ok XII' zastrzyki przeciwzakrzepicowe
I'2009 - XII' PSA 0,35 ng/ml - 0,60 ng/ml
I’2010 MRI ok, zastrzyki przeciwzakrzepicowe do IV’, III’ scyntygrafia & TRUSok, IX’ biopsja spartolona, VII' PSA 0,61;XII' 0,83;
VII'2011 1,03 T'2,33 MRI podejrzenie wznowy VIII’ biopsja- Sclerosis atrophicans prostatae;XI' MRI b/z - obserwować, PSA XI' 1,85;
V'2012 PSA 2,68 T 2,33;VII' 3,37 T'1,23;VII' PET-CT z octanem sugeruje proces nowotworowy; X' PSA 5,40;od X' Apo-Flutam 3x dziennie;po 1 mieś. PSA 1,28; 2 mieś. 1,05; 3 mieś. PSA 0,837;T 2,07
I'2013 zastrzyk Diphereline 11,25 mg na 3 mieś.; IV'2013 PSA 3,14 drugi Dipheriline+ Apo-flutam(zaniechany po 3,5 dniach);IV' w innym lab. PSA po 2 dniach 5,31, po 2 tyg. w swoim lab. PSA 1,92 ng/ml, T 0,19 ng/ml; VI' PET-CT z Choliną rak w obrębie stercza, VII' PSA 9,50 ng/ml, bikalutamid 50 mg * biopsja stercza = ogólnie Gleason 5+4, jeszcze w obrębie torebki (margines 0,2 mm); VIII' PSA 1,30 * T 1,51 bikalutamid 50mg; IX' Zmiana na Eligard PSA 0,85 przed BT IX/X' - 30 Gy=3x10;
I'2014 PSA 0,38 ng/ml {odstawiony bikalutamid}III' PSA 0,86{koniec działania Eligardu} IV' T 0,58 ng/ml*PSA 1,17 ng/ml; VI' T 2,35 & PSA 3,24;VII' T=2,25 & PSA 4,04* VIII' PSA 4,20 T 2,52 PET naciekanie na pęcherz, pęcherzyki nasienne, węzły chłonne| VIII' PSA 4,00 T 2,58 | IX' PSA 4,02 T 1,53 | XI' PSA 6,90 Apo-Flutam 2 tyg, po tym Eligard|
I'2015 PSA 1,65>II' PET-CT z choliną, praktycznie jak w roku poprz.>IV' PSA 8,83 ng/ml, T 1,69 ng/dl, zastosowano bikalutamid> 05' uretrotomia (pobrano próbki do badania histopatol.) V' PSA 1,10; VII' PSA 0,23 ng/ml; IX' 0,26 ng/ml, XI’ TURP, XI/XII' 0,35 ng/ml
I'2016 PSA 0,34 ng/ml, T 0,12 ng/dl / II/II'I PSA 0,41 ng/ml; IV' PSA 0,62 ng/ ml, T 0,23 ng/dl; VI' PSA 0,87 ng/ml, VII posiew ujemny(zaskoczenie), IX PSA 1,70 ng/ml; IX/X' PET-CT progresja, meta do węzła chłonnego biodrowego wspólnego prawego; X' PSA 1,66 ng/ml, T 0,17 ng/dl; XI' PSA 2,14 ng/ml; XII' PSA 3,03 ng/ml, T 0,104 ng/ml
I'2017 PSA 4,05 ng/ml, 08/02/2017 urestomia, II/III'2017 4,88 ng/ml, IV/V'17 PSA 5,36 ng/ml, 1-31maja badanie kliniczne ARAMIS, 5 maja Eligard pół roku, V/VI PSA 6,74 ng/ml, VI/VII 7,28 ng/ml; VIII PSA 9,87 ng/ml, T 0,091ng/dl 24/VIII Xtandi, 19/IX PSA 2,21 ng/ml, 04/X Eligard 45, 16/X PSA 1,55 ng/ml, 13/XI PSA 1,80 ng/ml, 05/XII PSA 3,43 ng/ml, T 0,127L ng/ml,
I'2018 PSA 9,67 ng/m/; scyntygrafia kości wolne od meta; 22/I' PSA 8,08 ng/ml; 24/I' liczne nacieki; 26/I' ChT I wlew docetakselu (jeszcze 9), II'2018 TURBT (koagulacja), badanie histopato: rak prostaty + wykryto drobnokomórkowy rak neuroendokrynny; III/IV' Eligard 45: IV' MRI pęcherz, węzły, odbyt nacieki PSA 7,97 ng/ml; V' PSA 5,92 ng/ml; VI' PSA 3,22 ng/ml; 22/06 ostatni wlew, przerwano ChT; VIII' 2 mieś po ChT PSA 1,81 ng/ml; VIII'23 TK podobne do poprz.; X' PSA 6,44 ng/ml; XI' 4,01 ng/ml, 22.XI' Eligard na pół roku; XII 3,63 ng/ml
Awatar użytkownika
szef admin
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 838
Rejestracja: 13 mar 2008, 12:50
Lokalizacja: Olsztyn
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: zosia bluszcz » 25 mar 2015, 19:58

I to jest wlasnie to cale "ono"...
ChDiKKLekarze skarżą się premier Ewie Kopacz: tak raka nie pokonamy
Elżbieta Cichocka 25.03.2015

Pakiet onkologiczny zwiększył tylko biurokrację, zamiast poprawić jakość leczenia chorych - piszą wybitni onkolodzy w liście do premier Kopacz.
Pakiet onkologiczny zwiększył tylko biurokrację, zamiast poprawić jakość leczenia chorych - piszą wybitni onkolodzy w liście do premier, ministra zdrowia i szefa NFZ.

Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej leczeni są po nowemu już trzeci miesiąc. Dla nich nie ma limitów na badania, droga od diagnozy do leczenia wydatnie się skróciła. Zapewnia im to tzw. zielona karta.

Onkolodzy są jednak poważnie zaniepokojeni skutkami działania pakietu onkologicznego. Tydzień temu napisali do premier Ewy Kopacz, ministra zdrowia i prezesa NFZ alarmujący list. "Uważamy, że rozwiązania zawarte w pakiecie zwiększyły jedynie biurokrację systemu, natomiast nie wpłynęły na jakość diagnostyki i leczenia onkologicznego w naszym kraju".

List podpisało czterech konsultantów krajowych z różnych dziedzin onkologii, przedstawiciele sześciu towarzystw naukowych związanych z onkologią oraz Polskiej Unii Onkologii. Ponieważ nie dostali odpowiedzi, wczoraj zwołali konferencję prasową.

- Zielona karta miała służyć pacjentowi, tymczasem służy wyłącznie do rozliczeń z NFZ - mówił prof. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. - W dwa miesiące rozliczono w szpitalach od kilku do 30 proc. tych kart.

Z sygnałów docierających do Naczelnej Izby Lekarskiej: szpital w województwie pomorskim na 51 pierwszych chorych onkologicznych dostał pieniądze z NFZ rozliczone według zielonej karty za jednego pacjenta. Pięćdziesięciu chorych nie spełniło wszystkich wymaganych kryteriów.

Szpital ze Śląska zoperował w tym roku 280 chorych z nowotworami. NFZ rozliczył w ramach pakietu onkologicznego tylko cztery operacje.

W innym szpitalu w ciągu dwóch pierwszych miesięcy na 50 zabiegów operacyjnych tylko dwa zakwalifikowały się do rozliczeń według zasad pakietu, 48 zakwestionował NFZ. Takie proporcje są w większości szpitali.

Lekarze się skarżą, że samo wypełnienie zielonej karty to trudne doświadczenie. Jeden z chirurgów twierdzi, że biurokracja po operacji zajmuje mu tyle samo czasu co operacja. Nie da się przenieść jednym kliknięciem danych pacjenta z karty szpitala do zielonej karty, bo to są odrębne systemy. Lekarze więcej czasu spędzają przy komputerze niż na badaniu chorego.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia mówi, że resort przygotowuje odpowiedź na list onkologów. Do połowy kwietnia ministerstwo zbada pierwsze dziewięć tygodni działania pakietu onkologicznego. Potem specjalny zespół onkologów, lekarzy rodzinnych i urzędników ma przeanalizować skutki funkcjonowania pakietu po sześciu miesiącach tego roku. Dziś zespół zbierze się po raz drugi.

Lekarze ostrzegają, że sytuacja finansowa szpitali wyraźnie się pogarsza. Wiele z nich po pierwszych doświadczeniach z rozliczeniami chciałoby się wycofać. NFZ zapowiada jednak, że pomniejszy ich roczny kontrakt o kwotę "zarezerwowaną" na leczenie w ramach pakietu.

Tegoroczne kontrakty zostały bowiem podzielone na część onkologiczną i pozostałą. Pieniądze na onkologię, teoretycznie nielimitowane, są niewykorzystane, bo zielone karty nie spełniają biurokratycznych wymogów NFZ. Większość chorych na raka szpitale leczą w ramach limitów finansowych, a po ich przekroczeniu NFZ nie płaci.

W praktyce wygląda to tak: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w pierwszych dwóch miesiącach roku wykonał "część onkologiczną" kontraktu w 9 proc., za to trzykrotnie przekroczył limit operacji poza pakietem. Te operacje dotyczyły również pacjentów z nowotworami, ale weszły w część limitowaną. W rozliczeniach z NFZ stracił na razie 2,5 mln zł.

Lekarze ostrzegają, że prawdziwy horror może czekać pacjentów w drugiej połowie roku, kiedy się okaże, że skończyły się pieniądze z limitowanej części kontraktu i wszystkie planowane zabiegi przesuną się na bliżej nieokreślony termin.

Wskazują też na błędy pakietu. Wyłączeni są z niego chorzy skierowani na paliatywną radioterapię. Ci zatem, którzy cierpią największy ból, muszą czekać w coraz dłuższej kolejce.

Doktor hab. Rafał Dziadziuszko, konsultant krajowy ds. radioterapii, uważa, że pakiet nie podniósł jakości leczenia. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego nie są w żaden sposób wprowadzane, a dla NFZ liczy się tylko czas leczenia pacjenta.

Mimo tych zastrzeżeń onkolodzy nie chcą „resetu” pakietu, co kilka tygodni temu zaproponował prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. „Konieczna jest radykalna zmiana zapisów administracyjnych regulujących funkcjonowanie systemu opieki onkologicznej w Polsce” - piszą w liście do premier i deklarują gotowość współpracy z urzędnikami.


Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,17653243,Lek ... z3VQczL2NT
http://wyborcza.pl/1,75478,17653243.html#MTstream
Obrazek
zosia bluszcz
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 7873
Rejestracja: 13 cze 2009, 00:06
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: armands » 24 kwie 2015, 11:34

Dobra wiadomość dla pacjentów onkologicznych.

W czwartek (23 kwietnia) dyrekcja Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie poinformowała o podpisaniu umowy o współpracy z Instytutem Chirurgii Cybernetycznej w podwarszawskim Wieliszewie. Dzięki niej pacjenci CO-I zyskają dostęp do nowoczesnej radioterapii z zastosowaniem aparatu CyberKnife. Procedura trafiła właśnie do koszyka świadczeń gwarantowanych.
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Warszawa-pacjenci-Centrum-Onkologii-zyskali-dostep-do-leczenia-aparatem-CyberKnife,151081,1013.html
Awatar użytkownika
armands
Użytkownik
 
Posty: 2672
Rejestracja: 31 paź 2013, 09:27
Blog: Wyświetl blog (0)

Re: Polski system (?) opieki zdrowotnej

Nieprzeczytany postautor: rakar » 04 maja 2015, 22:14

Nie tak rzadko opisuję tu swoje bliskie spotkania z "białym personelem". Robię to świadomie, żeby pokazywać sprawy takimi, jakie są. Niby nic nadzwyczajnego, ot nasza rodzima rzeczywistość w ochronie zdrowia.

My, ...siątletni, niejedno przeżyliśmy, niejedno widzieliśmy - wzloty, upadki, reformy wszelakie, ustroje, etc.
Dziś w stacjach rtv wspominają Wł. Bartoszewskiego. Pomyślałem sobie, w różnych czasach, okolicznościach, można być przyzwoitym, przyjaznym dla innych.

Po tym wstępie chcę powiedzieć, że częste majstrowanie w systemie "obsługi pacjenta", zazwyczaj wychodzi na gorsze, o czym sam ostatnio się przekonałem, kiedy w różnych porach musiałem być cewnikowany, od 16 kwietnia 8x, i od ponad tygodnia, tfu, tfu już spokojnie. Przekonałem się, jak dbając o zmniejszanie kosztów, dochodzi się do absurdów. Potrafię zrozumieć tych, którzy takie decyzje muszą podejmować, bo sam tego doświadczałem w okresie reformy Balcerowicza, kiedy trzeba było zwalniać wieloletnich pracowników. Jednak nie mogę zrozumieć działań byle jakich, "na rympał", bez racjonalnego uzasadnienia, wręcz godzące "w interes" pacjenta.

Każdy z nas przyzwyczaja się do pewnych zasad obsługi, reguł, do przysługujących uprawnień dot. leczenia, ścieżki leczenia, dost.ępu do specjalistów, i kiedy ktoś nagle zmienia te zasady, czujemy się zdezorientowani. Gdyby jeszcze działania szły ku lepszemu, ale jak to często bywa, ku gorszemu.

Inspiracją do napisania tego postu jest wątek Justynaa'y. Nie mogę zrozumieć, jak lekarz, jak pielęgniarka oddziałowa, nie wytłumaczyli, nie przypisali pacjenta do odp. poradni, do dalszej opieki nad pacjentem po operacji, i jak się okazało, po późniejszych komplikacjach. Piszę to także dlatego, że sam doświadczam tego bałaganu, byle od siebie. Dokładnie osiem lat temu leżałem na chirurgii onkologicznej, czekałem na prostatektomię (w efekcie wykonano limfadenektomię). Po wypisaniu z oddziału, zawsze mogłem zgłosić się do do przychodni urologicznej/onkologicznej, gdzie w gabinecie aseptycznym, pielęgniarka, w razie potrzeby lekarz, pomagali usunąć problem. Dziś jest on przerzucany, jak gorący kartofel, i to w godz. "urzędowania". Nie chcę już pisać o braku koordynacji w "załatwianiu" m.in. pacjenta takiego jak ja, po godz. 16:00. Również już nie chcę pisać o empatii, nawet tej zawodowej, z przyklejonym uśmiechem, ale o racjonalnym podejściu, myśleniu nie na dziś, a perspektywicznie.

Uważam za niedopuszczalne, żeby pacjent pozostawał sam ze swoim problemem, żeby sam szukał specjalistów, dobijał się do drzwi gabinetu, w postawie niemal kucznej, prosił o pomoc w dalszym leczeniu. Za takie zarządzanie, wciry powinni dostać wszyscy, od rejestratorki, do lekarzy, i administracji ośrodków leczniczych. Na takie postawy nie powinniśmy być obojętni.
Obrazek Trudno poważnie dyskutować z kimś pozbawionym poczucia humoru
2018 XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" wyróżniony POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ur.1949
III'2007 PSA 8,28;biopsja Gl1+2!?;10/V/2007 limfadenektomia węzły b/z;IX'PSA 0,07;HT VIII-XII;RT XII'07-I'08 7400cGy/37frakcji;cTpN0M0
IV'2008 PSA 0,08; X’ TK ok XII' zastrzyki przeciwzakrzepicowe
I'2009 - XII' PSA 0,35 ng/ml - 0,60 ng/ml
I’2010 MRI ok, zastrzyki przeciwzakrzepicowe do IV’, III’ scyntygrafia & TRUSok, IX’ biopsja spartolona, VII' PSA 0,61;XII' 0,83;
VII'2011 1,03 T'2,33 MRI podejrzenie wznowy VIII’ biopsja- Sclerosis atrophicans prostatae;XI' MRI b/z - obserwować, PSA XI' 1,85;
V'2012 PSA 2,68 T 2,33;VII' 3,37 T'1,23;VII' PET-CT z octanem sugeruje proces nowotworowy; X' PSA 5,40;od X' Apo-Flutam 3x dziennie;po 1 mieś. PSA 1,28; 2 mieś. 1,05; 3 mieś. PSA 0,837;T 2,07
I'2013 zastrzyk Diphereline 11,25 mg na 3 mieś.; IV'2013 PSA 3,14 drugi Dipheriline+ Apo-flutam(zaniechany po 3,5 dniach);IV' w innym lab. PSA po 2 dniach 5,31, po 2 tyg. w swoim lab. PSA 1,92 ng/ml, T 0,19 ng/ml; VI' PET-CT z Choliną rak w obrębie stercza, VII' PSA 9,50 ng/ml, bikalutamid 50 mg * biopsja stercza = ogólnie Gleason 5+4, jeszcze w obrębie torebki (margines 0,2 mm); VIII' PSA 1,30 * T 1,51 bikalutamid 50mg; IX' Zmiana na Eligard PSA 0,85 przed BT IX/X' - 30 Gy=3x10;
I'2014 PSA 0,38 ng/ml {odstawiony bikalutamid}III' PSA 0,86{koniec działania Eligardu} IV' T 0,58 ng/ml*PSA 1,17 ng/ml; VI' T 2,35 & PSA 3,24;VII' T=2,25 & PSA 4,04* VIII' PSA 4,20 T 2,52 PET naciekanie na pęcherz, pęcherzyki nasienne, węzły chłonne| VIII' PSA 4,00 T 2,58 | IX' PSA 4,02 T 1,53 | XI' PSA 6,90 Apo-Flutam 2 tyg, po tym Eligard|
I'2015 PSA 1,65>II' PET-CT z choliną, praktycznie jak w roku poprz.>IV' PSA 8,83 ng/ml, T 1,69 ng/dl, zastosowano bikalutamid> 05' uretrotomia (pobrano próbki do badania histopatol.) V' PSA 1,10; VII' PSA 0,23 ng/ml; IX' 0,26 ng/ml, XI’ TURP, XI/XII' 0,35 ng/ml
I'2016 PSA 0,34 ng/ml, T 0,12 ng/dl / II/II'I PSA 0,41 ng/ml; IV' PSA 0,62 ng/ ml, T 0,23 ng/dl; VI' PSA 0,87 ng/ml, VII posiew ujemny(zaskoczenie), IX PSA 1,70 ng/ml; IX/X' PET-CT progresja, meta do węzła chłonnego biodrowego wspólnego prawego; X' PSA 1,66 ng/ml, T 0,17 ng/dl; XI' PSA 2,14 ng/ml; XII' PSA 3,03 ng/ml, T 0,104 ng/ml
I'2017 PSA 4,05 ng/ml, 08/02/2017 urestomia, II/III'2017 4,88 ng/ml, IV/V'17 PSA 5,36 ng/ml, 1-31maja badanie kliniczne ARAMIS, 5 maja Eligard pół roku, V/VI PSA 6,74 ng/ml, VI/VII 7,28 ng/ml; VIII PSA 9,87 ng/ml, T 0,091ng/dl 24/VIII Xtandi, 19/IX PSA 2,21 ng/ml, 04/X Eligard 45, 16/X PSA 1,55 ng/ml, 13/XI PSA 1,80 ng/ml, 05/XII PSA 3,43 ng/ml, T 0,127L ng/ml,
I'2018 PSA 9,67 ng/m/; scyntygrafia kości wolne od meta; 22/I' PSA 8,08 ng/ml; 24/I' liczne nacieki; 26/I' ChT I wlew docetakselu (jeszcze 9), II'2018 TURBT (koagulacja), badanie histopato: rak prostaty + wykryto drobnokomórkowy rak neuroendokrynny; III/IV' Eligard 45: IV' MRI pęcherz, węzły, odbyt nacieki PSA 7,97 ng/ml; V' PSA 5,92 ng/ml; VI' PSA 3,22 ng/ml; 22/06 ostatni wlew, przerwano ChT; VIII' 2 mieś po ChT PSA 1,81 ng/ml; VIII'23 TK podobne do poprz.; X' PSA 6,44 ng/ml; XI' 4,01 ng/ml, 22.XI' Eligard na pół roku; XII PSA 3,63 ng/ml
Awatar użytkownika
rakar
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 9074
Rejestracja: 09 lip 2007, 08:09
Lokalizacja: Olsztyn
Blog: Wyświetl blog (0)

PoprzedniaNastępna

Wróć do Pogaduchy * Conversations

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości

logo zenbox