Zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach * Providing first aid in emergencies

Zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku

Nieprzeczytany postautor: RaKaR-szef forum » 16 mar 2012, 22:43

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU

Sytuacje groźne dla życia mogą być różne: wypadek samochodowy z
jednym lub wieloma poszkodowanymi, upadek z drabiny, wypadek w źle
wentylowanej w nocy łazience, całkowity i nieoczekiwany zawał serca, prace w
szambie, zatrucia. W każdej z tych sytuacji, jak również w innych, tu nie
wymienionych, należy pamiętać o kolejności podejmowanych działań i
zasadach udzielania pierwszej pomocy
.

Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku

Oceniając sytuację, należy zadbać najpierw i przede wszystkim o własne
bezpieczeństwo, a następnie o bezpieczeństwo poszkodowanego i osób
postronnych. Istotnym elementem wstępnego postępowania jest ustalenie, czy
istnieje czynnik powodujący zdarzenie lub katastrofę, a więc stwierdzenie, co się stało.
Do najgroźniejszych należą czynniki o długotrwałym działaniu. Takie
czynniki, jak ogień, gaz czy trujące płyny są aktywne do czasu
zneutralizowania. Ich działanie stwarza konieczność pilnej ewakuacja
poszkodowanych z miejsca zdarzenia. Po ocenie zdarzenia i rozpoznaniu
niebezpieczeństwa, należy zabezpieczyć odpowiednio miejsce wypadku,
korzystając z pomocy innych osób.


Ocena stanu poszkodowanego

Gdy na miejscu wypadku są poszkodowani lub doszło do nagłego
zachorowania, należy podjąć czynności związane z oceną stanu
poszkodowanych, na które składają się:
− ocena przytomności (świadomości)
− ocena drożności dróg oddechowych
− ocena obecności lub braku oddychania
− ocena akcji serca i wydolności krążenia
− ocena obrażeń ciała poszkodowanego.
Ocena stanu poszkodowanego nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty,
optymalnie od 1 do 1.5 minuty. Ma ona na celu wykrycie podstawowych
przyczyn ewentualnego zagrożenia życia i daje możliwość dokonania selekcji
poszkodowanych na osoby wymagające pomocy natychmiast oraz te, którym
pomoc może być udzielona nieco później. Ocenę można przerwać tylko w celu
zapewnienia drożności dróg oddechowych lub podjęcia czynności ratujących
życie.


Ocena przytomności

Jeśli poszkodowany nie reaguje na głos i delikatne potrząsanie, należy
uznać, że jest nieprzytomny. Gdy reaguje na głos, należy wydawać mu proste
polecenia, np. nakłonić, by spróbował ścisnąć rękę lub zmrużył oczy. Czasami
poszkodowany nie reaguje słownie, ale jest w stanie wykonać proste polecenia
.

Ocena drożności dróg oddechowych

W czasie udzielania pomocy należy tak postępować, aby drogi
oddechowe były drożne, a więc: rozpiąć uciskające ubranie, sprawdzić jamę
ustną i usunąć ciała obce (cukierki, gumę do żucia, resztki pokarmu, wybite
zęby, protezę zębową) oraz odgiąć głowę i podciągnąć żuchwę. Należy
spróbować wyciągnąć ciała obce z jamy ustnej, nie ruszając przy tym głową
poszkodowanego i nie uciskając dróg oddechowych. Także poszkodowany
przytomny może mieć w jamie ustnej ciało obce. Należy wtedy prosić go o
wyplucie wszystkiego z jamy ustnej. U poszkodowanego leżącego na wznak
dochodzi do zapadania się języka i blokowania dróg oddechowych.


Ocena oddychania

Oceniając drożność dróg oddechowych, należy do 10 sekund obserwować
oznaki oddychania, wsłuchiwać się w nie i starać się je wyczuć oraz:
− obserwować ruchy klatki piersiowej
− nasłuchiwać przy ustach odgłosów wydawanych przy oddychaniu
− starać się wyczuć wydychane powietrze swoim policzkiem.


Ocena krążenia krwi

Ocena krążenia krwi polega na 10-sekundowej kontroli tętna. Jeśli tętno
jest wyczuwalne, należy sprawdzić, czy:
− jest szybkie, normalne czy wolne
− jest dobrze czy trudno wyczuwalne
− jest miarowe czy niemiarowe.
tętno przytomnego, jak i nieprzytomnego jest
wyczuwalne na tętnicy szyjnej, gdyż jest ona większa od tętnicy promieniowej
na wysokości nadgarstka. Oceny akcji serca i krążenia dokonuje się przez
bezpośrednie osłuchanie uchem okolicy sercowej na klatce piersiowej oraz
ocenę tętna na tętnicy szyjnej lub, w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to
jedyne miejsce dostępne, na tętnicy promieniowej.

Ocena obrażeń całego ciała

Kolejnym elementem oceny jest zbadanie całego ciała poszkodowanego
(od czubka głowy do małego palca u nogi), głównie w poszukiwaniu takich
urazów, jak rany, złamania i zwichnięcia.
U nieprzytomnych wszystkie czynności związane z oceną należy
wykonywać bardzo delikatnie. Najważniejsze i najczęstsze miejsca urazów to:
odcinek przedramion, żebra, miednica, kości udowe, kolana, kości goleni oraz stawy
Należy ocenić odcinek szyjny kręgosłupa, który może być uszkodzony. W
uzasadnionych przypadkach, np. po upadku z wysokości, takiego uszkodzenia
można się spodziewać. Gdy poszkodowany jest nieprzytomny a ocena
uszkodzenia niepewna, należy postępować z nim tak, jakby miał uszkodzony
kręgosłup. Osoba przytomna w razie uszkodzenia kręgosłupa będzie zgłaszać
ból w szyi lub innym miejscu kręgosłupa i nie będzie mogła swobodnie
poruszać głową lub kończynami z powodu ich niedowładu. Mogą także wystąpić
zaburzenia czucia na skórze kończyn.
W czasie długiego oczekiwania na pomoc kwalifikowaną należy ponawiać
co kilka minut ocenę przytomności, oddychania i tętna
.

Wezwanie pomocy

Wzywanie pomocy jest drugim ogniwem łańcucha ratunku. Poważny stan
poszkodowanego oznacza konieczność jak najszybszego wezwania służb
medycznych (tel. 999) lub powiadomienia o zaistniałym wypadku, bezpośrednio
po zdarzeniu, odpowiednich osób. Z punktu widzenia zasad udzielania
pierwszej pomocy, należy wzywać pomoc tak, aby poszkodowany nie pozostał
bez opieki. Jeśli ratownik jest sam z poszkodowanym, musi głośno wołać o
pomoc, zwracając jednocześnie uwagę na stan poszkodowanego. Istotne jest
też, aby meldunek o zaistniałym wypadku zawierał zwięzłą i dokładną
informację na temat:
− miejsca zdarzenia
− rodzaju uszkodzeń
− przebiegu wydarzeń
− liczby poszkodowanych
− zakresu udzielonej pierwszej pomocy
− wzywającego pomoc.

System organizacji ratownictwa w Polsce zakłada równość służb
ratowniczych, takich jak: straż pożarna, policja czy pogotowie ratunkowe.
Do wypadków, w których są poszkodowani, należy wzywać pogotowie ratunkowe (999),
a w przypadku katastrof w pierwszej kolejności powinna być wzywana
straż pożarna (998), która szybciej i skuteczniej wezwie pozostałe służby ratownicze.
Jakość meldunku ma bezpośredni wpływ na jakość pomocy z zewnątrz,
zwłaszcza w pierwszej chwili.


Właściwa pierwsza pomoc

Po wykonaniu doraźnych czynności ratujących życie i wezwaniu pomocy
należy kontynuować udzielanie pierwszej pomocy. Czynności te mają na celu
przede wszystkim stworzenie warunków do uniknięcia dalszych uszkodzeń
ciała, bólu i późniejszych powikłań, a także przygotowanie poszkodowanego do
Jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa,
należy postępować szczególnie ostrożnie i nie doprowadzać do gwałtownych i
zbyt obszernych przemieszczeń głowy w czasie kontroli i udrażniania dróg
oddechowych. Głowę poszkodowanego należy unieruchomić i tak oczekiwać
nadejścia pomocy kwalifikowanej.
Pozostałe czynności ratownicze to zaopatrzenie złamań, zwichnięć i
urazów powierzchownych, czyli ran. Te urazy, z pozoru mniej groźne niż na
przykład zawał mięśnia sercowego, pozostawione bez zaopatrzenia mogą
doprowadzić bardzo szybko do ciężkiego i groźnego dla życia powikłania, jakim
jest wstrząs, a w konsekwencji − do śmierci poszkodowanego. Tak więc,
udzielanie pierwszej pomocy jest ważne w każdym przypadku. Szczegółowe
zasady postępowania przy różnych urazach zostaną opisane w odpowiednich


Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Niezależnie od rodzaju wypadku, należy postępować zgodnie z zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
• Jeśli poszkodowany jest przytomny, rozmawiaj z nim i staraj się go
uspokoić. Zbierz odpowiedni wywiad: zapytaj o nazwisko i przebieg wypadku,
a jeśli poszkodowany jest zdezorientowany, opisz krótko sytuację, w której się znalazł.
Mów poszkodowanemu, co w danej chwili robisz i dlaczego. Zapytaj go,
czy chce, aby ktoś został powiadomiony o wypadku. Jeśli poszkodowany jest
nieprzytomny, także mów do niego, gdyż może nastąpić chwilowy powrót
• Wysłuchaj, co poszkodowany ma do powiedzenia. Może martwi się
materialnymi szkodami, może chce kogoś powiadomić o wypadku? Traktuj
poważnie pytania i wypowiedzi poszkodowanego.
• Nie zostawiaj poszkodowanego bez opieki, nawet jeśli jest przytomny.
Jego stan może się błyskawicznie zmienić. Ponadto poszkodowany często
czuje się bezradny i bezsilny. Jeśli jest więcej osób poszkodowanych,
zaangażuj świadków wypadku i osoby postronne do udzielania pomocy.
Najlepiej, gdy każdym poszkodowanym zajmie się jedna osoba. Możesz odejść
od poszkodowanego jedynie w celu wezwania pomocy.
• Nie przenoś poszkodowanego, gdy nie jest to konieczne. Przenieś go
tylko wtedy, gdy dalsze pozostanie na miejscu wypadku zagraża jego lub
twojemu życiu, np. w razie zatrucia gazami lub pozostawania na mrozie.
• Poszkodowany powinien wykonywać jak najmniej ruchów. Nie ruszaj go,
jeśli to nie jest konieczne. Każdy ruch to utrata energii i większe zużycie tlenu.
Takie narządy, jak mózg, serce, płuca czy nerki w chwili wypadku
potrzebują więcej tlenu niż zwykle.
• Nie sprawiaj poszkodowanemu dodatkowego bólu, np. sprawdzając,
czy może chodzić. Najlepiej czekaj cierpliwie do nadejścia kwa
lub sprawiającą najmniej bólu. Nie przekonuj jej, że powinna zmienić tę pozycję.
• Chroń poszkodowanego przed skrajnymi temperaturami. Siedząc lub
leżąc na ziemi bez ruchu, poszkodowany szybko traci ciepło. Przykryj go
ubraniem, kocem lub specjalną folią. Pamiętaj, aby w czasie upału chociaż
głowa poszkodowanego znajdowała się w cieniu.
• Nigdy nie podawaj poszkodowanemu nic do picia i jedzenia, nawet gdy
o to bardzo prosi. Poszkodowany w wyniku poważnego wypadku może
zwymiotować pokarm lub napój. Niebezpieczeństwo polega na tym, że
wymiociny mogą dostać się do dróg oddechowych. Ponadto nakarmienie i
napojenie poszkodowanego może przeszkodzić w dalszych czynnościach
ratowniczych, np. przy znieczulaniu do operacji.


Cdn
Obrazek Trudno poważnie dyskutować z kimś pozbawionym poczucia humoru
2018 XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" wyróżniony POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ur.1949 T4NxMOGlx+x (klasyfikacja TNM wg. Pana prof. M. Roslana po cysteprostatektomii)
III'2007 PSA 8,28;biopsja Gl1+2!?;10/V/2007 limfadenektomia węzły b/z;IX'PSA 0,07;HT VIII-XII;RT XII'07-I'08 7400cGy/37frakcji;cTpN0M0
IV'2008 PSA 0,08; X’ TK ok XII' zastrzyki przeciwzakrzepicowe
I'2009 - XII' PSA 0,35 ng/ml - 0,60 ng/ml
I’2010 MRI ok, zastrzyki przeciwzakrzepicowe do IV’, III’ scyntygrafia & TRUSok, IX’ biopsja spartolona, VII' PSA 0,61;XII' 0,83;
VII'2011 1,03 T'2,33 MRI podejrzenie wznowy VIII’ biopsja- Sclerosis atrophicans prostatae;XI' MRI b/z - obserwować, PSA XI' 1,85;
V'2012 PSA 2,68 T 2,33;VII' 3,37 T'1,23;VII' PET-CT z octanem sugeruje proces nowotworowy; X' PSA 5,40;od X' Apo-Flutam 3x dziennie;po 1 mieś. PSA 1,28; 2 mieś. 1,05; 3 mieś. PSA 0,837;T 2,07
I'2013 zastrzyk Diphereline 11,25 mg na 3 mieś.; IV'2013 PSA 3,14 drugi Dipheriline+ Apo-flutam(zaniechany po 3,5 dniach);IV' w innym lab. PSA po 2 dniach 5,31, po 2 tyg. w swoim lab. PSA 1,92 ng/ml, T 0,19 ng/ml; VI' PET-CT z Choliną rak w obrębie stercza, VII' PSA 9,50 ng/ml, bikalutamid 50 mg * biopsja stercza = ogólnie Gleason 5+4, jeszcze w obrębie torebki (margines 0,2 mm); VIII' PSA 1,30 * T 1,51 bikalutamid 50mg; IX' Zmiana na Eligard PSA 0,85 przed BT IX/X' - 30 Gy=3x10;
I'2014 PSA 0,38 ng/ml {odstawiony bikalutamid}III' PSA 0,86{koniec działania Eligardu} IV' T 0,58 ng/ml*PSA 1,17 ng/ml; VI' T 2,35 & PSA 3,24;VII' T=2,25 & PSA 4,04* VIII' PSA 4,20 T 2,52 PET naciekanie na pęcherz, pęcherzyki nasienne, węzły chłonne| VIII' PSA 4,00 T 2,58 | IX' PSA 4,02 T 1,53 | XI' PSA 6,90 Apo-Flutam 2 tyg, po tym Eligard|
I'2015 PSA 1,65>II' PET-CT z choliną, praktycznie jak w roku poprz.>IV' PSA 8,83 ng/ml, T 1,69 ng/dl, zastosowano bikalutamid> 05' uretrotomia (pobrano próbki do badania histopatol.) V' PSA 1,10; VII' PSA 0,23 ng/ml; IX' 0,26 ng/ml, XI’ TURP, XI/XII' 0,35 ng/ml
I'2016 PSA 0,34 ng/ml, T 0,12 ng/dl / II/II'I PSA 0,41 ng/ml; IV' PSA 0,62 ng/ ml, T 0,23 ng/dl; VI' PSA 0,87 ng/ml, VII posiew ujemny(zaskoczenie), IX PSA 1,70 ng/ml; IX/X' PET-CT progresja, meta do węzła chłonnego biodrowego wspólnego prawego; X' PSA 1,66 ng/ml, T 0,17 ng/dl; XI' PSA 2,14 ng/ml; XII' PSA 3,03 ng/ml, T 0,104 ng/ml
I'2017 PSA 4,05 ng/ml, 08/02/2017 Urestomia, II/III'2017 4,88 ng/ml, IV/V'17 PSA 5,36 ng/ml, 1-31maja badanie kliniczne ARAMIS, 5 maja Eligard pół roku, V/VI PSA 6,74 ng/ml, VI/VII 7,28 ng/ml; VIII PSA 9,87 ng/ml, T 0,091ng/dl 24/VIII Xtandi, 19/IX PSA 2,21 ng/ml, 04/X Eligard 45, 16/X PSA 1,55 ng/ml, 13/XI PSA 1,80 ng/ml, 05/XII PSA 3,43 ng/ml, T 0,127L ng/ml,
I'2018 PSA 9,67 ng/m/; scyntygrafia kości wolne od meta; 22/I' PSA 8,08 ng/ml; 24/I' liczne nacieki; 26/I' ChT I wlew docetakselu (jeszcze 9), II'2018 TURBT (koagulacja), badanie histopato: rak prostaty + wykryto drobnokomórkowy rak neuroendokrynny; III/IV' Eligard 45: IV' MRI pęcherz, węzły, odbyt nacieki PSA 7,97 ng/ml; V' PSA 5,92 ng/ml; VI' PSA 3,22 ng/ml; 22/06 ostatni wlew, przerwano ChT; Opiody OxyContin20mg + Lyrica75mg; VIII' 2 mieś po ChT PSA 1,81 ng/ml; VIII'23 TK podobne do poprz.; X' PSA 6,44 ng/ml; XI' 4,01 ng/ml, 22.XI' Eligard na pół roku; XII PSA 3,63 ng/ml
I'2019 02.I.' PSA 4,69 ng/ml; PSA I/II 7,72 ng/ml; 22.I' PET-CT 18-F PSMA-1007; II/III PSA 6,50 ng/ml; III/IV PSA 2,93 ng/ml (inne lab.) od 15'III Xtandi do 10'VII; 29.IV PSA 1.70 ng/ml; 30.04 cysteprostatektomia badanie pooperac. histo-pato potwierdza raka drobnokomórkowego endokrynnego; 26'VI PSA 3,03 ng/ml; 09.07 - 11.09. ChT na drobnokomórkowca; RT 18-26.07.2019 napromienianie 5 kręgu 3 frakcje x 8 Gy = 24 Gy ;IX'10 PSA=12,61 ng/ml, CgA 28,20 ng/ml (ref. 100 ng/ml) TK 17.09.2019 w miąższu płuc pojawiły się liczne w większości jamkowe złośliwe zmiany ogniskowe; X'04 PSA=12,18 ng/ml, CgA 36,75 ng/ml ; 15'10 (i 27'IX)Biopsja ze wznowy guza miednicy - nowotworu nie znaleziono; od 16'X-30'XII Xtandi do 30'XII,18'XII PET-CT z choliną, 30'XII PSA 6,26 ng/ml
I'202002''I TK
Awatar użytkownika
RaKaR-szef forum
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 10207
Rejestracja: 09 lip 2007, 10:09
Lokalizacja: Olsztyn
Blog: Wyświetl blog (0)

Nieprzeczytany postautor: RaKaR-szef forum » 19 maja 2012, 02:37

Jak prawidłowo udzielić resuscytacje osoby dorosłej i dziecka

[youtube]HvldITb60fY[/youtube]

[youtube]giYbu4bEQzM[/youtube]
Obrazek Trudno poważnie dyskutować z kimś pozbawionym poczucia humoru
2018 XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" wyróżniony POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ur.1949 T4NxMOGlx+x (klasyfikacja TNM wg. Pana prof. M. Roslana po cysteprostatektomii)
III'2007 PSA 8,28;biopsja Gl1+2!?;10/V/2007 limfadenektomia węzły b/z;IX'PSA 0,07;HT VIII-XII;RT XII'07-I'08 7400cGy/37frakcji;cTpN0M0
IV'2008 PSA 0,08; X’ TK ok XII' zastrzyki przeciwzakrzepicowe
I'2009 - XII' PSA 0,35 ng/ml - 0,60 ng/ml
I’2010 MRI ok, zastrzyki przeciwzakrzepicowe do IV’, III’ scyntygrafia & TRUSok, IX’ biopsja spartolona, VII' PSA 0,61;XII' 0,83;
VII'2011 1,03 T'2,33 MRI podejrzenie wznowy VIII’ biopsja- Sclerosis atrophicans prostatae;XI' MRI b/z - obserwować, PSA XI' 1,85;
V'2012 PSA 2,68 T 2,33;VII' 3,37 T'1,23;VII' PET-CT z octanem sugeruje proces nowotworowy; X' PSA 5,40;od X' Apo-Flutam 3x dziennie;po 1 mieś. PSA 1,28; 2 mieś. 1,05; 3 mieś. PSA 0,837;T 2,07
I'2013 zastrzyk Diphereline 11,25 mg na 3 mieś.; IV'2013 PSA 3,14 drugi Dipheriline+ Apo-flutam(zaniechany po 3,5 dniach);IV' w innym lab. PSA po 2 dniach 5,31, po 2 tyg. w swoim lab. PSA 1,92 ng/ml, T 0,19 ng/ml; VI' PET-CT z Choliną rak w obrębie stercza, VII' PSA 9,50 ng/ml, bikalutamid 50 mg * biopsja stercza = ogólnie Gleason 5+4, jeszcze w obrębie torebki (margines 0,2 mm); VIII' PSA 1,30 * T 1,51 bikalutamid 50mg; IX' Zmiana na Eligard PSA 0,85 przed BT IX/X' - 30 Gy=3x10;
I'2014 PSA 0,38 ng/ml {odstawiony bikalutamid}III' PSA 0,86{koniec działania Eligardu} IV' T 0,58 ng/ml*PSA 1,17 ng/ml; VI' T 2,35 & PSA 3,24;VII' T=2,25 & PSA 4,04* VIII' PSA 4,20 T 2,52 PET naciekanie na pęcherz, pęcherzyki nasienne, węzły chłonne| VIII' PSA 4,00 T 2,58 | IX' PSA 4,02 T 1,53 | XI' PSA 6,90 Apo-Flutam 2 tyg, po tym Eligard|
I'2015 PSA 1,65>II' PET-CT z choliną, praktycznie jak w roku poprz.>IV' PSA 8,83 ng/ml, T 1,69 ng/dl, zastosowano bikalutamid> 05' uretrotomia (pobrano próbki do badania histopatol.) V' PSA 1,10; VII' PSA 0,23 ng/ml; IX' 0,26 ng/ml, XI’ TURP, XI/XII' 0,35 ng/ml
I'2016 PSA 0,34 ng/ml, T 0,12 ng/dl / II/II'I PSA 0,41 ng/ml; IV' PSA 0,62 ng/ ml, T 0,23 ng/dl; VI' PSA 0,87 ng/ml, VII posiew ujemny(zaskoczenie), IX PSA 1,70 ng/ml; IX/X' PET-CT progresja, meta do węzła chłonnego biodrowego wspólnego prawego; X' PSA 1,66 ng/ml, T 0,17 ng/dl; XI' PSA 2,14 ng/ml; XII' PSA 3,03 ng/ml, T 0,104 ng/ml
I'2017 PSA 4,05 ng/ml, 08/02/2017 Urestomia, II/III'2017 4,88 ng/ml, IV/V'17 PSA 5,36 ng/ml, 1-31maja badanie kliniczne ARAMIS, 5 maja Eligard pół roku, V/VI PSA 6,74 ng/ml, VI/VII 7,28 ng/ml; VIII PSA 9,87 ng/ml, T 0,091ng/dl 24/VIII Xtandi, 19/IX PSA 2,21 ng/ml, 04/X Eligard 45, 16/X PSA 1,55 ng/ml, 13/XI PSA 1,80 ng/ml, 05/XII PSA 3,43 ng/ml, T 0,127L ng/ml,
I'2018 PSA 9,67 ng/m/; scyntygrafia kości wolne od meta; 22/I' PSA 8,08 ng/ml; 24/I' liczne nacieki; 26/I' ChT I wlew docetakselu (jeszcze 9), II'2018 TURBT (koagulacja), badanie histopato: rak prostaty + wykryto drobnokomórkowy rak neuroendokrynny; III/IV' Eligard 45: IV' MRI pęcherz, węzły, odbyt nacieki PSA 7,97 ng/ml; V' PSA 5,92 ng/ml; VI' PSA 3,22 ng/ml; 22/06 ostatni wlew, przerwano ChT; Opiody OxyContin20mg + Lyrica75mg; VIII' 2 mieś po ChT PSA 1,81 ng/ml; VIII'23 TK podobne do poprz.; X' PSA 6,44 ng/ml; XI' 4,01 ng/ml, 22.XI' Eligard na pół roku; XII PSA 3,63 ng/ml
I'2019 02.I.' PSA 4,69 ng/ml; PSA I/II 7,72 ng/ml; 22.I' PET-CT 18-F PSMA-1007; II/III PSA 6,50 ng/ml; III/IV PSA 2,93 ng/ml (inne lab.) od 15'III Xtandi do 10'VII; 29.IV PSA 1.70 ng/ml; 30.04 cysteprostatektomia badanie pooperac. histo-pato potwierdza raka drobnokomórkowego endokrynnego; 26'VI PSA 3,03 ng/ml; 09.07 - 11.09. ChT na drobnokomórkowca; RT 18-26.07.2019 napromienianie 5 kręgu 3 frakcje x 8 Gy = 24 Gy ;IX'10 PSA=12,61 ng/ml, CgA 28,20 ng/ml (ref. 100 ng/ml) TK 17.09.2019 w miąższu płuc pojawiły się liczne w większości jamkowe złośliwe zmiany ogniskowe; X'04 PSA=12,18 ng/ml, CgA 36,75 ng/ml ; 15'10 (i 27'IX)Biopsja ze wznowy guza miednicy - nowotworu nie znaleziono; od 16'X-30'XII Xtandi do 30'XII,18'XII PET-CT z choliną, 30'XII PSA 6,26 ng/ml
I'202002''I TK
Awatar użytkownika
RaKaR-szef forum
Złoty Gladiator
Złoty Gladiator
 
Posty: 10207
Rejestracja: 09 lip 2007, 10:09
Lokalizacja: Olsztyn
Blog: Wyświetl blog (0)


Wróć do PIERWSZA POMOC

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

logo zenbox